ANBI status

Stichting Present Oegstgeest heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Leiden – Vestiging Oegstgeest
RSIN/Fiscaal nummer: 8213.02.759

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 16512448 (Eline de Boo, Directeur Stichting Present Leiden)
E-mailadres: info@presentoegstgeest.nl
Website: www.presentoegstgeest.nl
Postadres/Bezoekadres: Oude Rijn 44 b, 2312 HG Leiden

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het Strategisch Plan Present Leiden 2013-2015

Verslaglegging:

Download Jaarverslag 2014 Stichting Present Leiden

Download Jaarverslag 2014 Stichting Present Leiden – verkorte versie

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter Rien Rouw
  • Secretaris Sytske Romijn
  • Penningmeester Dirk Neelis
  • Algemeen lid Hans IJsselstijn
  • Algemeen lid Frans van Helden

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn

Voor de functie van directeur en projectcoördinator wordt een beroep gedaan op professionele inzet van in totaal 1,0 fte. Bezoldiging vindt plaats op basis van wat de CAO Zorg en Welzijn voorschrijft voor deze functies.

Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers actief, zoals de administratieve ondersteuning. Zij werken op basis van een vrijwilligersovereenkomst. Er vindt geen vrijwilligersvergoeding plaats.

De honderden vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten voor projecten, die ten goede komen van mensen die deze hulp goed kunnen gebruiken, verrichten deze inzet om niet.