Ambassadeurs

Jan_Michiel

Jan Michiel de Groot

Graag ondersteun ik de Stichting Present. Ik zie het als een opdracht om in de samenleving dienstbaar te zijn. Als kerken zijn we zo snel geneigd binnen onze eigen kerkmuren te blijven. Ook in de samenleving mogen we onze naastenliefde laten zien.

Stichting Present heeft dat op een hele goede manier opgepakt. Ik hoop dat er veel projecten uitgevoerd kunnen worden. Zowel de gever als de ontvanger worden daar blij van.

Jan Michiel de Groot

Predikant van ‘de Morgenster’ in Wezep


jansmitJan Smit

Toen ik de vraag kreeg van Present Oldebroek om ambassadeur te willen worden heb ik direct ja gezegd. Het idee van Present om een brug te slaan tussen mensen die hulp nodig hebben en particulieren en bedrijven die vrijwilligerswerk willen doen, spreekt mij erg aan.

Omzien naar elkaar is in deze jachtige en individualistische tijd van groot belang en zorgt letterlijk voor verbinding.

Daarnaast is het als bedrijf ook leuk en verrijkend om met je medewerkers een project te doen. Dit past perfect bij het thema ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Met een vriendelijke groet,
Jan Smit
KRC Accountants & Adviseurs, Wezep


peterhartkampPeter Hartkamp

De Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek wil graag een kerkelijke gemeente zijn die vanuit een christelijke identiteit naar buiten treedt. Door middel van zending en evangelisatie nemen we initiatief in het uitdragen van de christelijke boodschap en vanuit het diaconaat proberen we hulp te bieden aan mensen die ondersteuning nodig hebben binnen de kerkelijke gemeente en daarbuiten.

Vanuit de V.E.G. Oldebroek hebben al verschillende groepen en personen deelgenomen aan een activiteit van Present. Zij kunnen bevestigen hoe waardevol het is om samen een ander te ontmoeten en te helpen. Present heeft de visie om een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Ons verlangen om in woord en daad de christelijke boodschap uit te dragen sluit daar prachtig op aan.

G.P. (Peter) Hartkamp
Voorganger V.E.G. Oldebroek


NanneNanne Schoonhoven

Als  voorzitter van het Dorpsbelang Oosterwolde vind ik het heel belangrijk om mij in te zetten voor Stichting Present Oldebroek.  Dorpbelang Oosterwolde zet zich onder andere in voor de gemeenschap van Oosterwolde. Ik hoop dat ik als ambassadeur van Stichting Present Oldebroek hetzelfde  kan betekenen voor mijn medemens van de hele gemeente Oldebroek.

Mijn motto is:  ‘’ Met elkaar, voor elkaar! ’’


bert schipperBert Schipper

Enige jaren geleden ben ik gevraagd om ambassadeur te worden van de Stichting Present Oldebroek. Heel lang heb ik daarover niet hoeven na te denken, omdat ik de start van Stichting Present destijds vanuit Zwolle vanuit mijn werkkring heb meegemaakt en de doelstelling en de wijze van organiseren mij enorm aansprak.

Al enige jaren wordt door de regering zelfredzaamheid gepropagandeerd. Met de huidige transitie in de zorg vervallen diverse zorgondersteuningen bij mensen die geacht worden zichzelf in de maatschappij te kunnen redden.  Gelukkig geldt dit voor heel veel mensen, maar niet voor iedereen. Misschien wel lang niet voor iedereen. Veel mensen kunnen vervolgens terugvallen op mantelzorg via familie, buren e.d., maar dat geldt niet voor iedereen.

Daarom is er een vangnet nodig voor mensen die zichzelf niet kunnen redden en geen beroep kunnen doen op de mantelzorg. Mensen die zonder hulp geen menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Stichting Present brengt de vraag tot ondersteuning bij het aanbod van vrijwilligers die oog hebben voor deze mensen en graag behulpzaam willen zijn.
Het uiteindelijke resultaat is dat het mes aan twee kanten snijdt; de hulpvrager is dankbaar doordat hij/zij geholpen is en de hulpverlener blij omdat hij/zij heeft kunnen helpen.

Reden genoeg om als vrijwilliger aan te sluiten bij Stichting Present Oldebroek!


Burgemeester Tanja Haseloop – Amsing