ANBI status

Stichting Present Oldebroek heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Oldebroek
RSIN/Fiscaal nummer: 82 32 13 493
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-48687003
E-mailadres: info@presentoldebroek.nl
Website: www.stichtingpresent.nl/oldebroek
Postadres: Jan Schoutenstraat 5, 8091 WR Wezep
Bezoekadres: Bezoek op afspraak. Neem daarvoor contact op, klik hier.

Doelstelling

De doelstelling van Present Oldebroek.

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.


Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Bestuur:

Samenstelling bestuur:
Wim Junte (Waarnemend voorzitter)
Aad Cornet (Penningmeester)
Anne van den Berg (Secretaris en communicatie)
Ben Kanis (Algemeen bestuurslid)

Meer over de persoonlijke motivatie van onze bestuursleden kunt u hier lezen.

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn

Jaarverslagen

Present Oldebroek vindt transparantie belangrijk. Daarom kiezen wij er voor om onze jaarverslagen te publiceren. De medewerkers van Present Oldebroek verantwoorden nauwgezet hun werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging. Op deze wijze willen wij inzicht geven in onze doelen en resultaten.

Bij Present Oldebroek weet je zeker dat subsidies en giften aangewend worden voor ons organisatiedoel: mensen helpen om mensen te helpen die hulp nodig hebben in de gemeente Oldebroek.
Veel leesplezier!

Ga naar de jaarverslagen

Voor vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!
Ben je geïnteresseerd om Present Oldebroek financieel te ondersteunen? Lees meer..