Het Bestuur

 Wim Junte | Voorzitter

Mijn naam is Wim Junte en ben getrouwd met Erna. We hebben 4 kinderen, Rick, Martijn, Stefan en Ilse en wonen in Wezep. Ondanks mijn drukke baan in het bedrijfsleven vind ik het belangrijk om iets terug te doen voor de maatschappij. We leven in een wereld waarin iedereen kwetsbaar is, waarin zich situaties kunnen voordoen die je leven tijdelijk of structureel rigoureus kunnen veranderen. Dan is het fantastisch als er mensen zijn die het verschil voor jou kunnen maken.

Door je heel praktisch te helpen, door er voor je te zijn daar waar de officiële instanties je niet verder kunnen helpen. Dat verschil maakt Present. En door de inzet van heel veel vrijwilligers worden er aantoonbaar ook nog eens maatschappelijke kosten bespaard. Meer dan voldoende redenen om plaats te nemen in het bestuur van Present!!

 


Aad Cornet | Penningmeester

In 1961 ziet Aad Cornet te Rotterdam het eerste levenslicht. In 1989 start hij met een loopbaan in de bouwnijverheid als calculator. Na verschillende functies te bekleden groeit hij door naar management functies. In 2000 arriveert hij in Oldebroek na een baan aanvaard te hebben in Apeldoorn. In 2002 wordt hij onverwachts gekozen als raadslid voor de oudste partij van Nederland, de SGP.  Hier krijgt hij te maken met alle ins en outs van de mooie gemeente Oldebroek.

In de periode van 2002 t/m 2013 doorloopt hij als raadslid- of als burgercommissielid alle commissies die de gemeente Oldebroek rijk is. De laatste commissie is: “SAMENLEVING”. Een commissie die nauw verwant is met de burgers van Oldebroek. Juist in die periode wordt aanzienlijk bezuinigd door de gemeente en wordt er een start gemaakt met “Oldebroek voor Mekaar”. Ook leert hij de kwetsbaarheid kennen van een gezin door zonder baan komen te zitten na een faillissement. Thuis zitten zonder werk. Een ingrijpende ervaring. Maar ook ondervindt Aad van nabij de kwetsbaarheid van een gezin i.v.m. de gezondheid en de daarbij behorende psychische hulpverlening en jeugdzorg. Wat een zoektocht brengt dat met zich mee. Dit alles motiveert Aad om voor de Stichting Present aan de slag te gaan. Want juist mensen die het moeilijk hebben, kunnen zo goed een steuntje in de rug gebruiken.


Ben Kanis | Algemeen bestuurslid

Nadat ik alweer een aantal jaren als ambassadeur actief was voor Present, kwam de vraag of ik zitting wilde nemen in het bestuur. Omdat ik net mijn actieve loopbaan had beëindigd kwam er wat tijd vrij en de beslissing was snel genomen. Als voormalig directeur van twee basisscholen in de kern Wezep constateerde ik dat er zich regelmatig situaties voordeden (en nog doen) waar mensen, om wat voor reden dan ook, in de knel komen. Een school is vaak een eerste vindplaats van mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar zijn allerlei vangnetten en instanties voor. Maar ondanks dat, dreigen mensen toch nog vergeten te worden of komt het niet tot een oplossing. Soms is het mogelijk om met relatief beperkte middelen en wat hulp een groot verschil te maken. Stichting Present kan dan, met een groot netwerk van vrijwilligers, toch prima voorzien in een behoefte. Daar wil ik mij graag voor inzetten!