Het Bestuur

 Wim Junte | Voorzitter

Mijn naam is Wim Junte en ben getrouwd met Erna. We hebben 4 kinderen, Rick, Martijn, Stefan en Ilse en wonen in Wezep. Ondanks mijn drukke baan in het bedrijfsleven vind ik het belangrijk om iets terug te doen voor de maatschappij. We leven in een wereld waarin iedereen kwetsbaar is, waarin zich situaties kunnen voordoen die je leven tijdelijk of structureel rigoureus kunnen veranderen. Dan is het fantastisch als er mensen zijn die het verschil voor jou kunnen maken.

Door je heel praktisch te helpen, door er voor je te zijn daar waar de officiële instanties je niet verder kunnen helpen. Dat verschil maakt Present. En door de inzet van heel veel vrijwilligers worden er aantoonbaar ook nog eens maatschappelijke kosten bespaard. Meer dan voldoende redenen om plaats te nemen in het bestuur van Present!!

 


Wim Hamelink | Penningmeester

Hallo, mijn naam is Wim Hamelink. Sinds de zomer van 2021 ben ik actief als penningmeester van Present Oldebroek. Ik ben opgegroeid in Zeeland, daar heb ik ook de opleiding HAVO en HEAO gevolgd. Ik ben toen gaan werken op een accountantskantoor en ben dat werk daarna de volgende 38 jaar ook blijven doen. En nog steeds actief. Door studie in de avonduren heb ik de benodigde kwalificaties verkregen. Sinds 2013 ben ik mededirecteur van Harke Administratie en Fiscaal Advies in Staphorst, een mooi kantoor met ruim 30 medewerkers.

Kortgeleden heb ik dus ja gezegd op de vraag van het bestuur van Present Oldebroek om penningmeester te worden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet exact op de hoogte was wat de organisatie deed en hoe Present actief is binnen de Oldebroeker gemeente. Wel heel mooi om nu te zien hoe de organisatie heel actief is voor de minder bedeelden in onze leef- en woonomgeving. En dat met de inzet van vele vrijwilligers en één betaalde kracht. Ik hoop met mijn kennis en inzet hieraan ook een positieve bijdrage te kunnen leveren!

Wat verder wellicht interessant is om te vermelden dat ik al ruim 33 jaar getrouwd ben met Martha Hamelink, voor velen wellicht een bekend gezicht vanwege haar werkzaamheden die zij vanuit de Thuiszorg heeft verricht. Vader van drie inmiddels volwassen kinderen en sinds heel kort ook opa geworden van onze eerste kleinzoon.


Ben Kanis | Algemeen bestuurslid & aanspreekpunt bedrijven

Nadat ik alweer een aantal jaren als ambassadeur actief was voor Present, kwam de vraag of ik zitting wilde nemen in het bestuur. Omdat ik net mijn actieve loopbaan had beëindigd kwam er wat tijd vrij en de beslissing was snel genomen. Als voormalig directeur van twee basisscholen in de kern Wezep constateerde ik dat er zich regelmatig situaties voordeden (en nog doen) waar mensen, om wat voor reden dan ook, in de knel komen. Een school is vaak een eerste vindplaats van mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar zijn allerlei vangnetten en instanties voor. Maar ondanks dat, dreigen mensen toch nog vergeten te worden of komt het niet tot een oplossing. Soms is het mogelijk om met relatief beperkte middelen en wat hulp een groot verschil te maken. Stichting Present kan dan, met een groot netwerk van vrijwilligers, toch prima voorzien in een behoefte. Daar wil ik mij graag voor inzetten!


Aad Kornet | Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Aad Cornet en woon sinds 2000 in Oldebroek. Ik ben getrouwd met Janneke en heb 4 kinderen. Ik werk als manager op de bouwservice afdeling bij een landelijk opererende Vastgoedonderhoudsbedrijf. Doordat ik een aantal jaren in de gemeenteraad van Oldebroek heb gezeten, ben ik steeds meer betrokken geraakt bij de kwetsbaren in onze samenlevering. Graag wil ik dan ook mijn bijdrage leveren om iets te doen voor deze mensen. Sinds 2015 ben ik bestuurslid van Stichting Present Oldebroek, waaronder een aantal jaren als penningmeester.