Informatie voor hulpverleners

Stichting Present staat klaar voor de professionals/hulpverleners!

Als professional/hulpverlener kun je een hulpvraag aanmelden als je denkt dat de inzet van een groep vrijwilligers een meerwaarde heeft voor het hulpverlenings- of zorgtraject van je cliënt(en).

Criteria zijn:

 • Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
 • Je cliënt is bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en/of mee te doen.
 • Ontmoeting (tussen hulpvrager/cliënt en vrijwilliger) is een belangrijk onderdeel van een project.

_____________________________________________________________________

Projecten

Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen.
De vrijwilligers zetten zich bijvoorbeeld in voor projecten zoals:

 • Opknappen van een verwilderde tuin
 • Helpen bij een verhuizing
 • Dagje uit met bewoners van een zorginstelling
 • Schoonmaken en/of opruimen
 • Schilderen van een verwaarloosde woning
 • Koken en spelletjes doen in een vrouwenopvang

Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present is dus zelf geen hulpverlener, je houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor je cliënt. De praktijkervaring leert dat voor cliënten de projecten van grote waarde kunnen zijn. Het werk van de vrijwilligers bij een project kan de cliënten weer even een zetje in de goede richting geven.
_____________________________________________________________________

Ontmoeting net zo belangrijk als de klus

Als Present vinden we daarbij de ontmoeting die er is tussen mensen minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. Voor cliënten kan het bijzonder zijn dat een groep vreemde mensen hen ‘zomaar’ komt helpen. Ook voor de groep vrijwilligers kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. Ze ontmoeten iemand die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten.

We zeggen wel eens; in de kern is het organiseren van een Present project het faciliteren van ontmoetingen!
_____________________________________________________________________

Wat kun je van Present verwachten?

Voorafgaand aan het project:
Wanneer wij een hulpvraag ontvangen, zullen we eerst kijken wat de juiste match van vrijwilligers is met uw hulpvraag. Voorafgaand aan een project maken we ook graag eerst kennis met de cliënt en hulpvrager. Tussen de hulpverlener en de vrijwilliger worden afspraken gemaakt over het project en wie het contactpersoon zal zijn tussen uw organisatie en de vrijwilligersgroep. Present Oldenzaal zal altijd zorgdragen voor een goede begeleiding en instructie van de groepen vrijwilligers.

Tijdens het project:
Wij zijn verantwoordelijk voor de vrijwilligers tijdens het project, hierin zullen wij hun ook begeleiden. Van start tot afsluiting van een project zijn wij aanwezig en zijn dus altijd stand-by tijdens een project.

Na het project:
Na het project zal er een evaluatie plaatsvinden over het project, het effect en de samenwerking. Wij geven de vrijwilligers een terugkoppeling van de door u vermelde punten en als er interesse is, maken we graag een vervolgafspraak.
_____________________________________________________________________

Wat Present van jou als hulpverlener verwacht:

Voordat er een samenwerking plaatsvindt, plannen wij een projectbezoek. Als de samenwerking wederzijds bevalt, gaan we een duurzame samenwerking aan op basis van partnerschap en openheid voor ontwikkeling en innovatie. Vaste contactpersonen in de organisatie voor het project werkt prettig en heeft onze voorkeur, met deze personen stemmen wij het aanbod van de groepen af en evalueren we de samenwerking.

Voor/tijdens en na een project:

 • Aanwezigheid tijdens het projectbezoek dat plaatsvindt vóór de uitvoering van het project.
 • Aanwezigheid op de project dag, wanneer nodig de hele dag maar in ieder geval bij de start van het project aanwezig zijn en tijdens het project telefonisch bereikbaar zijn.
 • Goede afstemming over het programma van de projectdag.
 • Dat jij met jouw cliënt ervoor zorgt dat de afspraken, gemaakt tijdens het projectbezoek/kennismakingsbezoek, worden nagekomen.
 • Evaluatie met een medewerker van Present na het project.

_____________________________________________________________________

Present Oldenzaal kijkt uit naar een prettige en betekenisvolle samenwerking! 🍀

Stuur ons een bericht voor een kennismaking!

Direct aanmelden :

 • Meld hier je sociale hulpvraag.
 • Meld hier je praktische hulpvraag.