Engelenproject, doe mee!

13-11-2015

Voor het eerst dit jaar zal in Oldenzaal het “Engelenproject” van start gaan op initiatief van Stichting Present Oldenzaal in samenwerking met de bibliotheek. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Het doel van het project is het stimuleren van het omzien naar elkaar en het vergroten van de onderlinge verbondenheid tussen mensen, jong en oud. Tijdens het project, de weken voor Kerst, willen we dit gestalte geven door voor elkaar een ‘kerstengel’ te zijn. Een ‘kerstengel’ bemoedigt iemand, desgewenst anoniem. Iemand die even wat extra aandacht kan gebruiken, een steuntje in de rug. Die bemoediging kan bestaan uit bijvoorbeeld een kaartje, (zelfgebakken) lekkers of een bloemetje; wat de engel zelf ook maar bedenkt. Daarbij gaat het om een gebaar, bijvoorbeeld 1 x per week of 2 a 3 keer in adventsperiode. Het gaat niet om de hoeveelheid en zeker niet om geld. Een engel is in de adventstijangel-564351_1920d in functie: dus van zondag 28 november tot woensdag 24 december. Iedereen komt voor een ‘kerstengel’ in aanmerking: ouderen, jongeren en kinderen, zieken en gezonden, gewoon iedereen die wel eens wat extra aandacht van een engel verdient. De aanmeldingen van engelen en begunstigden worden door Stichting Present in samenwerking met maatschappelijke welzijnsorganisaties verzameld en gekoppeld. Iedereen die belangstelling heeft om een ‘kerstengel’ te zijn of te ontvangen of iemand kent die in aanmerking komt om een engel te ontvangen, kan dat melden via info@presentoldenzaal.nl, voorzien van een korte toelichting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze coördinator Sandra Bats
e-mail: info@presentoldenzaal.nl
tel: 06 2098 4454