Gesprekje met … 🗣

12-08-2020

Voor Stichting Present Oldenzaal zijn wij op pad geweest en tijdens de wandeling door Oldenzaal passeerden wij een man. Hij zat heerlijk in de zon en hij luisterde naar muziek op zijn eigen meegebrachte radiootje. We kwamen met meneer aan de praat (natuurlijk hebben wij te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden) en tijdens dit gesprek kwam ook even het coronavirus ter sprake. Mirjam vroeg hoe hij zich voelt, vooral ook door het beperkte contact, geen bezoekjes meer etc. Meneer gaf aan dat vooral nu het wel snel eenzaam kan zijn. En daardoor het gevoel kan ontstaan dat ze vergeten worden. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hoe leuk en fijn is het dan dat door zo’n simpel, spontaan gesprekje iemand zich even gehoord voelt of zich wat minder eenzaam voelt, omdat er aan ze gedacht wordt ?! 🍀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Natuurlijk hebben we ook gelachen en leuke dingen besproken en zo hebben we gezellig een half uurtje verhalen uitgewisseld over onder andere hoe hij ooit zijn vrouw heeft ontmoet en meneer vertelde dat hij graag wil leren gitaar spelen en daar nu ook mee is begonnen. 😄 Mooi om te zien dat ondanks alles, meneer er toch het beste van maakt! ⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#stichtingpresentoldenzaal #boeskoolstad #noaberschap #oldenzaal #vrijwillgerswerk #positiviteit #gesprekjemet