Welkom Christel!

01-09-2018

Wij zijn blij en trots met onze nieuwe coördinator, Christel Engbers Vlaskamp. Wij hebben er vertrouwen in dat Christel een mooie bijdrage kan leveren aan het door ontwikkelen en verder professionaliseren van Stichting Present in Oldenzaal. En zoals Christel het zelf zegt:”Ik vind het geweldig de brug te mogen zijn tussen groepen mensen die iets te bieden hebben en de mensen, in de Oldenzaals samenleving, die hier heel goed gebruik van kunnen maken”.

Samen werken we verder aan onze missie: Mensen in beweging krijgen zich belangeloos en vrijwillig in te zetten voor de medemens. Mensen helpen de weg te vinden en weer oog en oor krijgen voor signalen van armoede, isolement en/of een zwakke gezondheid.