Visie & missie

Wij geloven in een wereld waar iedereen mee mag doen, iedereen er mag zijn, maar vooral gezien wordt. Waar wij weer oog hebben voor elkaar. Mensen weer in beweging krijgen, helpen de weg te vinden naar elkaar. Onze droom voor de inwoners van Oldenzaal is dat elk inwoner een blije inwoner is. Dat iedereen voelt en daadwerkelijk ervaart dat hij het waard is er te zijn. Daar hebben we elkaar voor nodig. Je kunt het niet alleen.

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Missie

Een beweging op gang brengen in Oldenzaal waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. 

Visie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Naam en logo

Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander. De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’.

Impact

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten. Lees verder