Visie & missie

Stichting Present Oldenzaal staat voor Noaberschap!


Samen vrijwilligerswerk doen met je vrienden, club, collega’s of gezin werkt effectief, verbindend en het is ook nog eens gezellig!
Bij Stichting Present Oldenzaal is jullie inzet het startpunt. De hulp die je wil aanbieden mag je invullen zoals je zelf wilt. Geef je interesses en kwaliteiten door en wij kijken voor jou naar een passend project.

En door de nauwe samenwerking met maatschappelijke instanties komt de geboden hulp altijd goed terecht, namelijk bij de mensen die dit het hardst nodig hebben.

 

Naam en logo

Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander.

De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’.

Impact

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten. Lees verder