Bestuur Present Nederland-kundig en betrokken

Bestuur en Strategie

Het landelijk bestuur van Present bouwt samen met het team van Present Nederland aan de lange termijn strategie van de formule en het landelijke netwerk van Present. Ze bewaakt de hoofdlijnen en representeert Present op diverse podia.

Het beleid van het landelijk bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd door de Present Raad welke bestaat uit een afvaardiging van lokale Present bestuurders. Daardoor blijft de centrale regie en het lokale eigenaarschap met elkaar in evenwicht.

erik-dannenbergErik Dannenberg | Voorzitter

Voorzitter Divosa, vereniging van gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein

“Present is een prachtige maatschappelijke beweging waarbij zowel ontvangers als gevers positief veranderen door de projecten die worden uitgevoerd. Present maakt het praktisch mogelijk om naar elkaar om te zien. Maar ook om aan een sterkere samenleving te werken waarbij iedereen erbij hoort, iedereen ertoe doet en iedereen mee kan doen.”

 

 

hans-dijkstra-2014Hans Dijkstra | Penningmeester

Interim Zorgmanager 

“Het daadwerkelijk samen leven, als mensen die een steuntje in de rug nodig hebben èn die dat steuntje willen geven. Dat is en blijft hopelijk een belangrijk kenmerk van het veel gebruikte begrip ‘samenleving’. Dat is waar alle ‘Presenters’ concrete invulling aan willen geven. Daar wil ik dan ook graag één van zijn.”

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWout Schonewille | Algemeen lid

IT Manager en kandidaat raadslid ChristenUnie Gouda

“De kracht van Present voor mij is ‘verbinden. Waar de ene mens de andere ontmoet, oog en hart heeft voor de ander en ontdekt wat je zelf te bieden hebt. Stichting Present faciliteert dit op een professionele manier. Hierdoor hoeft niemand aan de kant te blijven staan en krijgt het ’samen leven’ vorm.”

 

 

hester-tjalma-den-oudstenHester Tjalma – den Oudsten | Algemeen lid

Bestuursadviseur Vereniging voor Griffiers

“Een paar jaar geleden maakte ik kennis met Present. Er ging een wereld voor me open! Letterlijk, omdat ik door de Presentprojecten bij mensen thuis kwam, die ik anders nooit had leren kennen. Ik leerde leefwerelden kennen, waarvan ik alleen van horen zeggen wist dat die bestonden. Dat heeft me geraakt en dat gun ik anderen ook. Die beweging op gang brengen waarin mensen naar elkaar omzien.”

 

Wil je graag in contact komen met een van onze bestuurders ? Stuur een mailtje naar info@presentnederland.nl