Bestuur Present Nederland – kundig en betrokken

Bestuur en Strategie

Het landelijk bestuur van Present bouwt samen met het team van Present Nederland aan de lange termijn strategie van de formule en het landelijke netwerk van Present. Ze bewaakt de hoofdlijnen en representeert Present op diverse podia.

Het beleid van het landelijk bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd door de Present Raad welke bestaat uit een afvaardiging van lokale Present bestuurders. Daardoor blijft de centrale regie en het lokale eigenaarschap met elkaar in evenwicht.

Erik Dannenberg | Voorzitter

Voorzitter Divosa, vereniging gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein 

“Present is een prachtige maatschappelijke beweging waarbij zowel ontvangers als gevers positief veranderen door de projecten die worden uitgevoerd. Present maakt het praktisch mogelijk om naar elkaar om te zien. Maar ook om aan een sterkere samenleving te werken waarbij iedereen erbij hoort, iedereen ertoe doet en               iedereen mee kan doen.”  LinkedIn

 

hans-dijkstra-2014

Hans Dijkstra | Penningmeester

Interim Zorgmanager 

“Het daadwerkelijk samen leven, als mensen die een steuntje in de rug nodig hebben èn die dat steuntje willen geven. Dat is en blijft hopelijk een belangrijk kenmerk van het veel gebruikte begrip ‘samenleving’. Dat is waar alle ‘Presenters’ concrete invulling aan willen geven. Daar wil ik dan ook graag één van zijn.”  LinkedIn

 

Hedwig Loeffen | Algemeen lid

Toezicht, Advies & Coaching

“Ik ben erg enthousiast over Present omdat ik zie hoe tastbaar het verschil wordt gemaakt voor zowel vrijwilligers als degene die een steuntje in de rug ontvangt. Ik zou daar graag aan bijdragen.”  LinkedIn

 

Martine van Ommeren | Algemeen lid

Sociaal ondernemer

“Gezien worden betekent veel voor mensen en kan levens veranderen. Maar juist ook het zien – tijd en aandacht geven aan een ander – is verrijkend en veranderend. Betrokkenheid is het bindmiddel van de samenleving, en Present geeft betrokkenheid handen, voeten, een gezicht en een agenda. Daarmee wordt ontmoeting praktisch en haalbaar. Dat maakt Present tot een organisatie met grote impact.”  LinkedIn

 

Wout Schonewille | Algemeen lid

IT Manager en raadslid ChristenUnie Gouda

“De kracht van Present voor mij is ‘verbinden. Waar de ene mens de andere ontmoet, oog en hart heeft voor de ander en ontdekt wat je zelf te bieden hebt. Stichting Present faciliteert dit op een professionele manier. Hierdoor hoeft niemand aan de kant te blijven staan en krijgt het ’samen leven’ vorm.”  LinkedIn

 

Hester den Oudsten | Algemeen lid

Bestuursadviseur Vereniging voor Griffiers

“Een paar jaar geleden maakte ik kennis met Present. Er ging een wereld voor me open! Letterlijk, omdat ik door de Presentprojecten bij mensen thuis kwam, die ik anders nooit had leren kennen. Ik leerde leefwerelden kennen, waarvan ik alleen van horen zeggen wist dat die bestonden. Dat heeft me geraakt en dat gun ik anderen ook. Die beweging op gang brengen waarin mensen naar elkaar omzien.”  LinkedIn

Richard van Willigen | Algemeen lid

Manager communicatie en fondsenwerving Mercy Ships Holland

“Present (zijn) is voor mij een vorm waarbij mensen echt naar elkaar omzien. Samen aan iets bouwen is het mooiste wat ons gegeven is in een maatschappij waarbij we elkaar nogal eens passeren. In de projecten van Present kan dat. Praktisch en concreet in je directe omgeving. Door iets verder te reiken dan je normaal doet, geeft dit voor alle betrokkenen een enorme verrijking.”  LinkedIn

 

Wil je graag in contact komen met een van onze bestuurders? Stuur een mailtje naar info@presentnederland.nl