Sponsors en Partners

Vrijwilligerswerk goed organiseren zodat meer mensen meedoen en de hulp goed terecht komt doe je er niet even bij, het is een professie.  Het werk van Stichting Present kan daarom alleen gebeuren dankzij de steun van de overheid, fondsen, bedrijven en particulieren. Net als Present zelf geworteld in de samenleving, van iedereen voor iedereen. De volgende partijen maken het werk van Present mede mogelijk.

 

Samenwerking met partners

Present werkt samen met ontwikkelingorganisatie Tear in het project Umoja: kerk met beide benen in de buurt.
Dit is een programma die kerken helpt om door middel van de Present-methode een duurzame relatie op  te bouwen met hun eigen buurt.

Present Nederland werkt landelijk nauw samen met tal van bedrijven, fondsen en maatschappelijke organisaties.
Samen maken we werk van een duurzame samenleving die naar elkaar omziet. Bijvoorbeeld door maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Als u interesse heeft? Kunt voor meer info en contact  hier meer lezen over de mogelijkheden.

Andere bedrijven die nauw samenwerken met Stichting Present zijn onder andere:

Present ondersteunen via donaties

Het werk van Present is alleen mogelijk, dankzij de (financiële) steun van mensen en organisaties. Doordat zij ons financieel steunen kunnen wij ons toeleggen op onze passie: Nederlanders uitdagen zich vrijwillig in te zetten voor een ander. Omdat Present als zelfstandige (ANBI) stichting afhankelijk is van fondsen is het niet vanzelfsprekend dat het werk blijft voorbestaan. Ten eerste omdat de hulpvragen blijven toenemen en ten tweede omdat het type vrijwilligers steeds diverser wordt. Daardoor neemt echter de vraag naar financiële steun ook toe.

Kortom: draagt u een samenleving waarin meer mensen naar elkaar omzien ook een warm hart toe? Overweeg  dan een financiële gift aan het werk van stichting Present. Want zonder steun van onze donateurs kan Present niet bestaan. Heeft u interesse?
Kijkt u dan hier voor alle mogelijkheden om ons te ondersteunen.