Aanmelden begunstigde voor de actie “Lichtpuntjes”

    Stichting Present Parkstad vraagt van u dat u van te voren met de betrokkenen u aanmelding bespreekt. En dat u om toestemming vraagt om gegevens aan ons door te geven. Als u dat niet doet handelt u helaas, tegen de wet!