hulpverlener bij hulpvragen rond corona

Beste hulpverlener,

 

Ook in deze coronatijd, wil Present Parkstad met de vrijwilligers helpen waar dat dat echt nodig is.

We volgen nu 2 sporen in ons werk: 

  1. we blijven open staan voor de specifieke corona hulpvragen
  2. we hervatten waar mogelijk de “normale projecten” van Present Parkstad.  lees meer….

Over de specifieke coronavragen is het volgende belangrijk. We dragen graag bij op een manier die aanvullend is, zoals we dat altijd al doen. Er zijn namelijk mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen zoals Facebook en het Rode Kruis, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken, geen Facebook/Whatsapp hebben en of de (sociale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag hulp organiseren.
Mijn cliënt(en) heeft/hebben hulp nodig (1 formulier per adres)
Via onderstaand formulier kun je hulpvragen bij ons indienen voor een cliënt/cliënten:
• met onvoldoende netwerk, financiële middelen en/of gezondheid om de hulp zelf te regelen en
• die de komende tijd bemoediging/hulp nodig hebben en
• die bemoediging/hulp niet kunnen realiseren via andere initiatieven (eigen netwerk, FB of Rode Kruis) en

NB: houd bij het melden van een hulpvraag er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor je hulpvraag.
We passen onze werkwijze aan, zodat de hulp zo snel mogelijk geboden kan worden. Dit betekent dat we voorafgaand aan de hulp van vrijwilligers geen projectbezoek plannen.
Bij alle hulp die wij via onze vrijwilligers bieden, vragen we om zorgvuldig de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen.

 

 

Hulpvraag Corona