ANBI status

Stichting Present Parkstad heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Parkstad

RSIN/Fiscaal nummer: 857530616

ANBI-status: ja

Bank  NL07RABO0320223604 (ten name van Stichting Present Parkstad)

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-81451295

E-mailadres: bestuur@presentparkstad.nl

Website: www.stichtingpresent.nl/parkstad/

Postadres: Huyn van Rodenbroeckstraat 26, 6413 AP Heerlen

Bezoekadres: zie postadres

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                       Download

Verslaglegging:

Jaarrekening 2018        Jaarrekening 2018 Stichting Present Parkstad

Jaarverslag 2018            Jaarverslag 2018 Stichting Present Parkstad

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Frits Scholten (voorzitter)
  • Arnold van Gessel ( penningmeester)
  • Ruben Claus ( secretaris)
  • Ger Zwitserloot
  • Sanne Cleiren

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn