Present Parkstad in tijden van corona

Vanwege het coronavirus hebben we te maken met verregaande maatregelen die een grote impact hebben op het dagelijks leven van ons allemaal, maar in het bijzonder op het leven van kwetsbare mensen.

Het zijn onwerkelijke en zorgelijke tijden.

Gelukkig zien we veel mooie initiatieven ontstaan waarbij mensen omzien naar elkaar. Een boodschap doen voor mensen die ziek zijn of thuis moeten blijven, een luisterend (telefonisch) oor, aanbod om op kinderen te passen van mensen die wel naar hun werk moeten om de kost te verdienen. Prachtig om te zien!

Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mensen in thuisisolatie/quarantaine: 070-4455888 (voor een luisterend oor, advies of extra hulp). Ook is inmiddels de landelijke website #nietalleen gelanceerd, waarbij Present Parkstad ook is aangesloten.

Ook in deze tijd wil Present Parkstad met vrijwilligers helpen waar dat dat echt nodig is.
We dragen graag bij op een manier die aanvullend is, zoals we dat altijd al doen. Er zijn namelijk mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen zoals Facebook en het Rode Kruis, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken, geen Facebook/Whatsapp hebben en of de (sociale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag Presenthulp organiseren.

Als vrijwilliger
Wil je weten hoe je kunt helpen als vrijwilliger en/of wil je je aanmelden?  Lees meer 

Als hulpverlener
Wil je weten als hulpverlener wat er kan en hoe je je cliënt kunt aanmelden?   Lees meer

Als donateur voor onze bloemenactie. Lees meer