Nieuws

Gezocht: een student bestuurslid voor Stichting Present Parkstad.

12 december 2022

Wil je bestuurservaring krijgen?

Ben je maatschappelijk betrokken?

Wil je een bijdrage leveren bij het vormgeven van een stichting?

Dan is het misschien wat voor jou om student bestuurslid te worden van onze nieuwe stichting. Het is een vrijwillige functie, net zo als voor de andere leden van het bestuur.

We bieden een goede begeleiding, waarin je je competenties verder kunt ontwikkelen. De inhoud van wat je gaat doen wordt in overleg vastgesteld en is afhankelijke van jou belangstelling en expertise.

Je kan dan denken aan: financiën, marketing, communicatie, ICT en dergelijke. We gaan er wel vanuit dat je voor de studenten van jou opleiding  als aanspreekpunt wil functioneren.

We verwachten dat een bestuurslidmaatschap voor jou ongeveer 8 uur in de maand zal kosten. We vergaderen in Brunssum of Heerlen

Even kort: Wat is de stichting present?

Present wil mensen ondersteunen om wat voor een ander te doen.

Present zet groepen mensen in, voor afgebakende klussen. Omdat present groepen mensen voor een afgebakende klus inzet, is de ervaring dat mensen actief worden, die anders niet bij vrijwilligersorganisaties betrokken zijn.

Datgene wat er gedaan wordt kunnen sociale klussen zijn, of meer praktische klussen.

Voorbeelden:

Een groep mensen verft en saust een huiskamer van een zieke bejaarde.

Een groep mensen helpt mee om een vervuild huis op te ruimen en op te knappen.

Een groep organiseert een 5 gangen diner voor daklozen.

De groepen mensen die meedoen, kunnen komen uit een kerk, een buurt, een vereniging, een bedrijf, scholen etc. De mensen die geholpen worden, zijn altijd mensen die door gebrek aan een goed netwerk, te weinig geld, en/of een slechte gezondheid niet in staat zijn om zelf klussen te doen of activiteiten te ondernemen.

Present werkt samen met maatschappelijke instellingen, zoals GGZ-aanbieders, maatschappelijk werk, wijkteams etc. Ook met woningbouwverenigingen, gemeente etc.

Meestal is het zo dat die instellingen een aanvraag doen bij Present, voor iemand die zorg krijgt van hen.

Heb je belangstelling, of wil je meer weten? Mail naar: info@presentparkstad.nl

Of bel : 06-81451295