Terugblik online Present Besturendag 27 november 2021

Op zaterdag 27 november vond de zesde editie van de Present Besturendag plaats. De nieuwe maatregelen hebben ons doen besluiten om er geen fysieke bijeenkomst van te maken maar om elkaar online te ontmoeten. Het eerste deel was plenair waarna we uiteen gingen in groepen om online een inspiratiesessie te volgen. De Presentraad was weer plenair via Teams. Hieronder heb je de kans om programmaonderdelen (per spreker) of inspiratiesessies terug te kijken of opnieuw te bekijken want we hebben alles opgenomen! Ook de Powerpointpresentaties zijn hieronder te bekijken.

 

Plenaire programma:

10:00 – 11:00 uur Pieter Cnossen (directeur Present Nederland) begon de Besturendag met een opening. Klik hier om de hele livestream van het plenaire gedeelte terug te kijken. Deze drie zeer interessante sprekers wisten ons te inspireren:

Inspiratiesessies:

11:15 – 12:15 uur Inspiratiesessies via Teams

 • Verdieping inleidende woorden over vertrouwen en verbinding
  Momenteel zien we in de maatschappij veel zorgen over polarisatie en vervreemding. Present werkt op een positieve manier aan vertrouwen en verbinding in de maatschappij. Vanuit het lectoraat wil de  CHE hieraan bijdragen door te laten zien hoe je aan vertrouwen kan bouwen en dit kan versterken.
  Door: Wim Dekker – lector Informele Netwerken en Laatmoderniteit aan de CHE. Kijk hier de inspiratiesessie terug.
  Klik hier om de Powerpointpresentatie te bekijken.
 • Community Care
  De zorg- en welzijnswereld staat aan de vooravond van hele grote transformaties omdat de zorg anders onbetaalbaar wordt. Rijksoverheid en gemeenten in Nederland moeten het sociaal domein dus hervormen. Hier liggen kansen voor Stichtingen Present met hun vele vrijwilligers, welke rol kunnen zij innemen?
  Door: Erik Dannenberg – Voorzitter Divosa, vereniging gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein en bestuursvoorzitter Present Nederland. Kijk hier de inspiratiesessie terug.
  Klik hier om de Powerpointpresentatie te bekijken.
 • Effectief vergaderen
  Als bestuurslid van Stichting Present heb je met veel zaken te maken; van verantwoording aan derden tot personeelszaken. Toch heb je maar beperkte tijd om onderwerpen te bespreken en belangrijke besluiten te maken. Hoe doe je dat nu effectief en in een leuke sfeer? In deze training verdiepen we de vergadervaardigheden van bestuursleden. Sebastiaan Hexspoor is bestuurskundige, trainer voor maatschappelijke organisaties en werkzaam bij Present Nederland. Met praktische tips en handvaten gaan we aan de slag met o.a. de volgende onderwerpen:
  • De rollen van een bestuurslid.
  • Hoe kom je tot een gedegen besluit?
  • Bespreek je wat echt belangrijk is voor jou?
  • Hoe voorkom je afdwalen?
  Door: Sebastiaan Hexspoor – Coördinator Communicatie & Innovatie Present Nederland. Geen opname beschikbaar. Klik hier om de Powerpointpresentatie te bekijken.
 • Organiseren van je eigen stichting
  In deze workshop gaan we verkennen welke keuzes een stichting heeft bij de inrichting van de organisatie. Dit doen we aan de hand van een ’structuurdocument’ dat in ontwikkeling is. In dit document beschrijven we 6 verschillende typen stichtingen in 3 ontwikkelingsfasen.  Hoe helpen deze typeringen bij het kijken naar en organiseren van de eigen stichting?
  Door: David Wijnperle – trainer en adviseur voor vrijwilligersorganisaties over o.a. vrijwilligersmanagement, organisatie- en bestuursversterking en innovatie en al jaren betrokken bij Present en Harry van Wieren – regioadviseur Present Nederland. Kijk hier de inspiratiesessie terug.
  Klik hier om het structuurdocument van de sessie te bekijken. 
 • Goed werkgeverschap en wet- en regelgeving lokale stichtingen
  In deze workshop gaan we in op de rol van besturen van Present als werkgever en wat er van je verwacht mag worden in relatie tot je werknemers. De focus ligt op de praktische invulling van goed werkgeverschap. Denk hierbij aan onderwerpen als ontwikkeling en aspecten als het geven van feedback/coaching en ruimte voor inbrengen van situaties waar je als bestuur tegenaan kunt lopen. Ook is er ruimte voor het delen van best practices wat goed werkgeverschap is en hoe hier vorm aan te geven. Daarnaast is er in 2021 van alles aan het veranderen op het gebied van Arbo (inclusief RI&E – werkomgeving, werkinrichting, werktijden, ziekte, etc. en PSA), maar ook op andere vlakken zoals de WBTR, UBO, ANBI, e-herkenning etc. etc. En dan is er nog je verzekeringspakket. Misschien heb je als bestuur een en ander al geregeld, misschien grijnst dit je allemaal nog aan. We helpen we jullie graag (verder) op weg in deze workshop / dit vragenuurtje.
  Door: Nanne Veldman – HR-professional, met > 10 jaar ervaring als HR Manager. Hij werkte met vele leiders op operationeel en strategisch niveau en heeft zelf ervaring als leidinggevende van meerdere teams binnen een internationale organisatie, en Elsje Goudzwaard – Juridisch Adviseur Present Nederland en directeur Present Zwolle. Kijk hier de inspiratiesessie terug. 
  Klik hier om de Powerpointpresentatie te bekijken.

Agenda Presentraad

12:45 – 13:30 uur Presentraad via Teams Klik hier om terug te kijken.
Klik hier om het verslag terug te lezen.