Presentdagen 2018 terugblik

Vrijdag sessies ronde 1

Present in een polariserende samenleving presentatie
Welke tegenstellingen zijn er in Nederland? Kan Present een positieve rol spelen doordat bevolkingsgroepen die we nu te weinig in the picture hebben projecten doen? Maar hoe bereik je deze groepen? Onderzoekers Monte Königs (Whetston) en Jorrit Hoekstra (Stay Human en Signinkers) nemen ons mee in deze vraagstukken.

De kunst van het matchen  – geen presentatie beschikbaar
Waardevolle ontmoetingen realiseren is een kunst. In dit Lagerhuis debat onder leiding van Jeannette den Hartog neem je jullie matchingsproces onder de loep en breng je elkaar de kneepjes van de matchingskunst bij. Doel: het vergroten van de impact van de ontmoetingen die je in je projecten organiseert.

Het Present project als co-productie  presentatie – handout hulpontvangerhandreiking hulpverlener
Samenwerken met hulpverleners rondom een cliënt gaat de ene keer makkelijker dan de andere keer. Wat is een goede rolverdeling en wat is het geheim van een goed Present project? Waar liggen grenzen? En hoe kun je hulpverleners de waarde laten inzien van hun rol? In deze sessie ga je aan de hand van concrete verhalen op zoek naar de antwoorden geholpen door Annet Perdijk (Present Gouda) en Marleen de Vries (Present Nederland).

Verhalen vertellen die raken – presentatie
Welke boodschap hebben we te vertellen en hoe doen we dat? Met het vertellen van verhalen raak je het hart van mensen. Wat is het verhaal van Present? Wat is jouw verhaal? Onder leiding van Jop Douma vind je nieuwe taal en zet Present daarmee lokaal op de kaart.

Vrijdag sessies ronde 2


Present en het systeem; samen waarde creëren voor de cliënt 
– geen presentatie beschikbaar
Wat kunnen vrijwilligers wat professionals niet kunnen? Een goed samenspel tussen formele en informele zorg begint ermee dat je overtuigd bent van elkaars meerwaarde. In deze workshop vertelt Daphne van Knippenberg van DOCK hoe zij aankijkt tegen de meerwaarde van Present en verkennen we gezamenlijk hoe je die meerwaarde kunt gebruiken om de samenwerking met wijkteams en maatschappelijke organisaties meer inhoud te geven. Het doel hiervan: meer impact voor de cliënt en voor de vrijwilligers, en daarnaast nieuwe mogelijkheden voor financiering.

Jij als linking pin tussen team en bestuurterugblik 
Algemeen coördinators only. Hoe benut je je bestuur? En hoe geef je leiding aan je team? Jij zit er vaak tussen in. In deze intervisie-sessie, begeleid door Marleen de Vries, bespreek je dit soort vraagstukken met ‘soortgenoten’. Met elkaar scheppen we een veilige omgeving waarin volop ruimte is voor het delen van jouw vragen en ervaringen.

Activeren van communities video – presentatie
We werken met groepen, dat weet iedereen. Maar waarom eigenlijk? De unieke kracht van het Present is het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid van gemeenschappen of zo je wilt: communities. Ook het sociaal isolement van veel Nederlanders vraagt om zorgende netwerken. Laat je opnieuw inspireren door wat je met Present in beweging kan zetten. Door Femmianne Bredewold (on video) en Tiemen Zeldenrust.

To vlog or not to vlog – presentatieTips
Een inspirerende video maken van een mooi Present project? Dat kun je zelf, gewoon met je eigen smartphone: opnemen, monteren en delen. Tijdens deze workshop ga je er zelf mee aan de slag, én krijg je gratis pro tips van social media reporter Maarten Hagg. 

Zaterdag sessies

Plenair programma Ben Tiggelaar presentatie

De kerk als game changer in de buurt – presentatie – folder Umoja
De samenwerking met kerken is belangrijk voor Present. Steeds meer kerken verlangen er naar om van betekenis te zijn voor hun omgeving. Hoe kunnen we kerken inspireren om echt met beide benen in de buurt te gaan staan en zo mee te werken in Gods plan van hoop en herstel? Theoloog Herman Bouma (coördinator van Present Haarlem en programmaleider van Umoja Nederland) neemt ons mee in zijn ervaring met dit onderwerp.

De diversiteit van Present – presentatie
Hoe waardevol zou het zijn als de diversiteit aan gemeenschappen die zich via Present inzet groter zou zijn? Maar hoe bereik je meer diversiteit? Is de huidige samenstelling van je ‘inner circle’ dus je team, bestuur, ambassadeurs, vaste ‘afnemers’ etc. een stimulans of een beperking? Onderzoeker en Present Veenendaal voorzitter Marja Jager-Vreugdenhil leidt dit interactieve seminar. Marja promoveerde op de Wmo en de rol van gemeenschappen.

Present als goed doel presentatie
Geld werven voor je stichting: een blijvend punt van aandacht. In deze sessie zoomen we met name in op (kleine) bedrijven als donateur. Wie benader je, hoe doe je dat en op welke manier bind je hen aan Present? Present Apeldoorn, Epe-Heerde en Zaanstreek delen hun ervaringen. Daarnaast praat Arjan Klein van Present Nederland je bij over de customer journey die we momenteel opzetten. Na afloop weet je met welke do’s en don’ts je zelf aan de slag kunt om bedrijven als donateur te werven voor Present en heb je een beeld welke mogelijkheden de customer journey biedt om particuliere donateurs te werven.

Present en armoede –  interactief seminar – geen presentatie beschikbaar
Welke rol speelt Present in de strijd tegen armoede? Marja Wittenbols van Stichting de Vonk, expertisecentrum op het gebied van armoede en sociale uitsluiting, geeft ons op indringende wijze een kijk op wat armoede met mensen doet. Vervolgens verkennen we gezamenlijk hoe Present nog meer impact kan hebben in het bestrijden van armoede en welke kansen er zijn voor samenwerking en financiering.

De groepenbegeleider als game changer – presentatie – handreiking groepenbegeleidershandreiking coördinatoren
Als groepenbegeleider heb je misschien wel de belangrijkste rol in het hele traject dat een groep vrijwilligers aflegt. Je bent de gastheer/gastvrouw op locatie die de groep én de hulpontvanger met elkaar in contact brengt. Hoe zorg je voor een goede sfeer en waardevolle ontmoeting? In deze sessie leren we o.l.v. organisatieadviseur Catherine Koster(Present Den Haag) door praktijkvoorbeelden over groepsdynamiek, de do’s en valkuilen van deze bijzondere rol. Ook interessant als je zelf geen groepenbegeleider bent, maar wel groepenbegeleiders aanstuurt.

Presentraad – volgt
De Presentraad is de jaarlijkse vergadering met de bestuursleden van alle lokale stichtingen. Dit jaar spreken we over de nieuwe meerjarenstrategie voor Present (in) Nederland en de bijbehorende begroting. Het is belangrijk dat er van iedere Present stichting een vertegenwoordiging bij deze vergadering aanwezig is. Erik Dannenberg (voorzitter bestuur Present Nederland) zal de Presentraad voorzitten.