Innovatielab

Drieënzeventig stichtingen waar meer dan 1.000 mensen wekelijks bij betrokken zijn. Dat is een broedplaats van innovaties en verbeteringen. Tenminste, dat bleek uit de voorgaande edities van ‘Het beste idee van Present’ aka ‘de innovatie award’. Ook de volgende Presentdagen willen we weer volop ruimte geven aan de innovatieve kracht in het Present netwerk.

Thema dit jaar:

Verbeter de formule tot de ultieme vrijwilligerservaring!

De unieke kracht van Present is het centraal stellen van de vrijwilliger en zijn aanbod. Ook na 15 jaar zijn we daar nog heilig van overtuigd. Maar in de waan van de dag kan gemakkelijk wat stof komen te liggen op onze geroemde Present formule. De beste remedie? Blijven innoveren! De vraag is dan welke innovatie onze kernformule nog meer tot zijn recht laat komen.

Dus dit jaar gaan we heel specifiek op zoek naar die ideeën die de Present formule verbeteren. Geen nieuwe doelgroepen of unieke acties, hoe leuk ze ook zijn. Want weet je, dat kunnen we gewoon al heel goed ;-).
Het Presentlab is dé gelegenheid om jouw idee tot verbetering van de bestaande formule door je collega’s te laten checken. Net als vorig jaar kun je jouw idee samen met hen verfijnen (co-creatie weet je) tot een serieuze en werkbare verbetering.

Bedenk een vernieuwing/verbetering/verdieping/aanscherping voor een van de 7 stappen en versterk daarmee de vrijwilligerservaring (customer journey) bij Present en ding mee naar de innovatie award 2019!

Want hoe beter de ervaring > hoe meer ambassadeurs en donateurs > hoe breder de beweging!

#hoedan? Wat moet je doen? Wat levert het op?

  • Ronde 1 | Aanmelden: Stuur je ruwe idee/verbetering voor 15 november 2018 op (max ½ A4). Hieruit worden de 7 formule innovaties geselecteerd die er het meest uitspringen. Zij mogen door naar de tweede ronde. Alle inzendingen krijgen voor kerst 2018 bericht of ze geselecteerd zijn.
  • Ronde 2 | Pitch: Als jouw idee is geselecteerd, krijg je op de Presentdagen 1 minuut de tijd om de genialiteit van jouw idee pitchen. Sluit af met een duidelijke (hoe-)vraag!
  • Ronde 3 | Brainstormsessie: Een aantal Present collega’s duiken met jou het Presentlab in om over het idee te brainstormen en het gezamenlijk te verrijken tot een kansrijke innovatie. Jij pikt de beste elementen eruit eruit!
  • Ronde 4 | Pitch: Jij pikt de beste elementen uit de brainstormsessies eruit en maakt een nieuwe pitch van max. 2 minuten die je aan fonds en vaderland mag presenteren.
  • Ronde 5 | Uitreiking Award: Na de tweede pitch trekt de jury zich terug waarna ze de 3 winnende ideeën bekend zullen maken en belonen met een mooie financiële aanmoediging. De andere 4 ideeën, ontvangen een zachte troostprijs. De moeite waard dus. Bovendien is de echt win-win-win dat iedereen profiteert van deze brainpower!

Waar wordt op gelet?

Het betreft alleen ideeën die de unieke Present methodiek verbeteren en versterken. Deze kan in het kader van de klantbeleving altijd beter! Dus ideeën die de presentatie van stap 1 nog beter laten beklijven of een groter bereik geven tot een verbetering van de ontmoeting met de hulpvrager of het kluswerk (stap 3 en 4) tot voorstellen om via ICT het klantbeheer te versterken. We zijn op zoek naar jouw ongevormde nog niet uitgekristalliseerde idee, dus aarzel niet om dat dus juist wel in te indienen!

Kortom:

  • Schrijf een ruw innovatief plan of idee dat nog niet is uitgevoerd.
  • Zorg dat dit plan één of meerdere van de 7 stappen van de Present formule verbetert.
  • Zorg dat dit de vrijwilligerservaring (en customer journey) nog beter maakt waardoor de kans op ambassadeurs of donateurschap nog beter wordt.

Meld je idee hier aan!