ANBI status

Stichting Present Purmerend heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Purmerend
RSIN/Fiscaal nummer: 851744783
ANBI-status: stichting

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-23170013
E-mailadres: info@presentpurmerend.nl
Website: http://www.presentpurmerend.nl
Postadres: Kolfstraat 64, 1442 TL Purmerend
Bezoekadres: geen

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                       Download

Verslaglegging:

Download het jaarverslag                       Download

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

 • Gert-Jan den Otter (voorzitter)
 • Vacant (secretaris)
 • Johan Kuijper (penningmeester)
 • Martienke Oosterbaan-van Beek (coördinator)
 • Cees Sprangers (bestuurslid)
 • Willem van Wetten (bestuurslid)
 • Clemens Löwensteijn (projectbegeleider sociaal tuinieren)

Beloning

 • Onkostenvergoeding bestuur: nee
 • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
 • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
 • Vergoeding Coördinator is volgens Cao Zorg en Welzijn