Club van 100

Stichting Present Purmerend wil graag haar eigen “Club van 100” vormen, d.w.z. 100 personen en/of bedrijven die jaarlijks (minimaal) € 100 geven. Door het wegvallen van een aantal landelijke fondsen die Present (trouw, maar alleen voor de eerste jaren) sponsorden is dringend behoefte aan een nieuwe structurele inkomstenbron, zodat de activiteiten van de Stichting ook in de toekomst kunnen doorgaan. U wordt lid van de “Club van 100” door toe te zeggen jaarlijks minimaal € 100,- te doneren. Aanmelden kan per email (penningmeester@presentpurmerend.nl) of via onze website (https://stichtingpresent.nl/purmerend/contact/).

Onze Stichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat donaties en giften aftrekbaar zijn voor inkomsten- en vennootschapsbelasting. Indien u voor de inkomstenbelasting kiest voor een zogenaamde “periodieke gift”, d.w.z. dat u door middel van een onderhandse akte (dus zonder notaris) de donatie voor 5 jaar vastlegt, vervalt de drempel voor de aftrekbaarheid van giften en is de volledige donatie fiscaal aftrekbaar. Met andere woorden een donatie van € 200 kost u bij een belastingtarief van 52% slechts € 100,-. De akte wordt door de Stichting opgemaakt en hoeft u alleen maar te tekenen.

U kunt lid worden met uw bedrijf of als particulier. Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, tenzij u dat vóór 1 maart opzegt. Wat krijgt u er voor terug? Het belangrijkste is dat u als lid er toe bijdraagt dat de activiteiten van onze Stichting kunnen doorgaan. Verder zal er op de website ruimte worden gemaakt voor de deelnemers aan de “Club van 100”. En u ontvangt natuurlijk onze maandelijkse nieuwsbrief waarin de voortgang en de projecten worden vermeld.

Wij hopen u spoedig te kunnen inschrijven als lid. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Gert Jan den Otter (06-22763095).