Hoe werkt Present?

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.

1. Kennismaking

Present Ridderkerk maakt kennis met de vrijwilligersgroep. Wij geven een presentatie en de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk aan.

2. Inventariseren talent en interesse

Aan de hand van enkele voorbeelden ontdekken we met groep waar de interesses liggen.

3. Matchen

Present Ridderkerk maakt de match tussen het groepsaanbod en de hulpvraag rondom maatschappelijke noden in Ridderkerk. In samenwerking met plaatselijke maatschappelijke organisaties wordt het meest geschikte vrijwilligersproject geselecteerd.

4. Projectbezoek

Na het matchen van de groep met een project bezoeken we de projectlocatie om de vrijwilligersactiviteit tot in detail door te spreken. Aanwezig zijn: een vertegenwoordiger van de vrijwilligersgroep, een professioneel hulpverlener van de maatschappelijke organisatie, een medewerker van Present Ridderkerk en eventueel de hulpontvanger. Doorgaans neemt Present Ridderkerk de voorbereiding voor haar rekening.

5. Het vrijwilligersproject

Op de afgesproken plaats en tijd vindt het vrijwilligersproject plaats. Samen zetten we de schouders onder een activiteit. Het vrijwilligersproject wordt begeleid door een hulpverlener van de maatschappelijke organisatie en/of een begeleider van Present Ridderkerk.

6. Evaluatie & reflectie

Na afloop van het vrijwilligersproject pakken we een moment om te evalueren en ervaringen te delen.

7. De maatschappelijke beweging

Deze laatste stap vindt niet meer zozeer bij Present plaats. Dit is ons hogere streven. Vanuit Present werken wij aan een maatschappij waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien.