Vacatures

Wij zijn op zoek naar:

Vacatures voor vrijwilligers:

Flexers: Wil je je graag vaker inzetten in een project via Present, meldt je dan aan voor een kennismaking met de coördinatoren.
We kijken dan samen hoe en wanneer je je tijd en talent wilt inzetten.

Groepenbegeleiders voor ons operationeel team:
De  groepenbegeleider bereidt projecten voor door op projectbezoek te gaan, samen met een hulpverlener en contactpersoon vanuit de groep vrijwilligers. Op de projectdag zelf begeleid je de groep door het project op te starten en af te sluiten. Jij draagt er aan bij dat de afspraken voor iedereen duidelijk zijn en dat er een mooie ontmoeting plaatsvindt tijdens het project. Alle projecten vinden plaats in Ridderkerk, zo kan jouw betrokkenheid bij het project groeien.
1 keer per zes weken vindt er een overleg plaats waar je met je team terugblikt en vooral vooruit blikt naar de projecten die komen. Je kunt je ervaringen delen!

Neem vrijblijvend contact op met ons.