Corona – inzet van groepen

Je wilt graag iets voor een ander betekenen maar hoe doe je dat in tijden van Corona?

 

Hier lees je meer over onze werkwijze over inzet van groepen vrijwilligers bij hulpontvangers thuis.

Uit onderzoek blijkt dat de interventies van Present vrijwilligers van enorme betekenis zijn, juist in deze tijd!
In het contact dat we als Present beweging met het RIVM op landelijk niveau hebben gehad hebben zij ons aangemoedigd om het werk dat we doen voort te zetten met inachtneming van de richtlijnen. Het RIVM gaf aan dat de richtlijn “Blijf zoveel mogelijk thuis” niet geldt voor het doen van betekenisvol vrijwilligerswerk zoals Present dat organiseert.
Hieronder lees je hoe we dat vorm geven.

Hoe organiseren we een project?

 • We organiseren de projecten in kleine groepen van maximaal 2 (buiten) of 3 (binnen) personen of uit één huishouden. We zorgen dat er altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 • Voor binnenprojecten geven we de voorkeur er aan dat hulpontvangers tijdelijk hun woning verlaten, dit in overleg en rekening houdend met de mogelijkheden.
 • We bereiden de afspraak/afspraken goed voor en maak de bezoeken en het project niet langer dan noodzakelijk.
 • We zorgen voor duidelijke afgebakende taken: je werkt in een estafette vorm wanneer de taak voor één groepje te groot is of langer dan 2 uur gaat duren.
 • We maken bij elke hulpvraag een afweging: is het echt noodzakelijk dat het project nu tijdens de crisis moet worden uitgevoerd of is uitstel mogelijk?
 • Tijdens een project zijn alleen de noodzakelijk personen aanwezig.

Wat betekent dit voor jou als vrijwilliger?

 • We geven je als vrijwilliger de gelegenheid om op elk moment je inzet terug te trekken en nee te zeggen, bijvoorbeeld wanneer je gezondheidsklachten hebt.
 • Volg de hygiëneadviezen van het RIVM. Op deze pagina staat ook informatie over het aanraken van spullen en materialen.
 • We voorzien je als vrijwilliger van hulpmiddelen als handschoenen, water en zeep.
 • We vragen je als vrijwilliger om zelf drinken mee te nemen naar de projectlocatie.
 • Als vrijwilligers mag je bewust zijn van je signaalfunctie: bij het vermoeden van ziekte van de hulpontvanger, signalen van onveiligheid of andere zorgwekkende situaties geldt: trek aan de bel bij Present (groepenbegeleider of coördinator). Deze geeft het door aan de hulpverlener.

Organisatie van persoonlijke ontmoetingen

Essentieel in de uitvoer van projecten is de ontmoeting met de ander. We overleggen met de betrokken maatschappelijke organisatie hoe de face tot face ontmoeting met de hulpvrager het best kan worden georganiseerd: in dezelfde ruimte of via een creatieve / digitale manier. De richtlijnen van het RIVM gelden ook hier. Als een ontmoeting tijdens het project niet mogelijk is, kunnen we proberen deze ontmoeting later alsnog te organiseren.

Wil je een project doen meld je dan hier aan.

Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact op met een van de coördinatoren via 06 13 15 35 10 of 06 130 230 94 of mail naar info@presentridderkerk.nl