Kerstengel

Het is najaar en het aftellen naar Kerst is al weer bijna begonnen! Waar het voor de één een tijd van gezelligheid met familie en vrienden is, is het voor de andere een periode van eenzaamheid. Hoe mooi is het dan als we in deze bijzondere tijd meer naar elkaar omzien en een beetje extra aandacht geven aan de mensen die het nodig hebben? Daarom heeft Stichting Present Rotterdam dit kerstengelenproject in de adventtijd tot leven geroepen!

Wat doet een kerstengel?

Een kerstengel gaat tussen 9 en 22 december (dit heet de adventstijd) met een kerstpakketje of presentje op bezoek bij een Rotterdammer die dit in de donkere decembermaand goed kan gebruiken. Iedereen, jong of oud – groot of klein – alleen of als gezin, kan zich aanmelden als kerstengel. Het project gaat om het gebaar, niet om de hoeveelheid en zeker niet om de kosten van het presentje. Hiermee stimuleren we het omzien naar elkaar, verminderen we eenzaamheid en vergroten we de onderlinge verbondenheid.

Voor wie word je een kerstengel?

Ouderen, jongeren, kinderen, ziek en gezond, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types komen in aanmerking als Ontvanger van Kerstengel-presentjes en kunnen worden opgegeven. Eigenlijk komt gewoon iedereen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient in aanmerking! Denk eens aan een oudere mevrouw die vaak alleen is, een jonge moeder die alleen voor het runnen van haar gezin staat, je buurman waar je nooit bezoek ziet, een weduwnaar die het eenzaam vindt na het overlijden van zijn vrouw, een jonge man die herstellende is van een burn-out, een jonge vluchteling, een dakloze en ga zo maar door.

Hoe werkt het?

  • Je kunt je op dit moment niet meer aanmelden als Kerstengel. We zijn enorm blij met de 135 kerstengelen die zich hebben aangemeld!
  • Je wordt – door Present – zo snel mogelijk gekoppeld aan de Ontvanger na 25 november.
  • Als engel krijg je de naam, adres en korte informatie over de persoon voor wie je kerstengel zult zijn. Ook krijg je een kaartje om bij de attentie te voegen. Vanwege de privacy en de wetgeving AVG mogen er geen persoonsgegevens worden vastgelegd.
  • Het aanmelden van Ontvangers van Kerstengel-presentjes is niet meer mogelijk.
  • Voorafgaand aan de actie zal de Ontvanger van Kerstengel-presentjes een brief ontvangen namens Present Rotterdam, waarin wij uitleggen wat de actie inhoudt en hoe wij aan zijn of haar contactgegevens zijn gekomen. Bij voorkeur wordt hier ook de naam van de aanmelder genoemd. Dit is vanwege de wetgeving AVG en de privacy van de Ontvanger.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Jahna van den Burg via projecten@presentrotterdam.nl.