Kerk

Bestand:Rotterdam N.H.Hillegondakerk 2.jpgDienend aanwezig zijn in de lokale omgeving, dat is wat veel kerken graag willen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat de hulp die je biedt goed terecht komt? Hoe bereik je mensen die de hulp het hardst nodig hebben? Welke hulp kun je bieden en wat laat je aan de professionals over? Present wil een antwoord zijn op deze vragen!

Delen wat we ontvangen hebben

Present Rotterdam werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in de stad samen. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren. Een paar voorbeelden hoe je dat praktisch kunt doen: 

  • Nodig Present uit voor een presentatie in uw gemeente, kring of vereniging.
  • Organiseer een ‘diaconale dag’. Tijdens deze dag doet de hele gemeente, ingedeeld in verschillende groepen, mee aan Present-projecten bij u in de wijk of stad. Dit is goed te koppelen aan een themadienst.
  • Breng de Michacursus onder de aandacht van uw gemeente. Present is een van de initiatiefnemers van deze cursus over goed en recht doen. Onderdeel van deze cursus is een diaconaal project.
  • Voer als kerkenraad een project uit om te ervaren hoe dat is, zodat u richting de gemeente ook ambassadeur kunt zijn. Present organiseert graag een project wat past bij u en uw gemeente.

Geen kosten

Deelname aan een vrijwilligersproject is voor kerken in principe kosteloos. Eventueel verzoeken we jullie om een kleine bijdrage te doen voor bijvoorbeeld de inkoop van materialen.

Ook vrijwilligerswerk doen met uw kerk?

Contact opnemen