ANBI status

Stichting Present Rotterdam heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Rotterdam
Opgericht en ANBI-status: 23 april 2008
RSIN/Fiscaal nummer: 819376553
Bankgegevens: NL 20 RABO 0117543616

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 15 87 26 14
E-mailadres: info@presentrotterdam.nl
Website: www.presentrotterdam.nl

Postadres:
Stichting Present Rotterdam
Bergselaan 107
3037 BD Rotterdam

Bezoekadres (op afspraak):
William Boothlaan 3C
3012 VG Rotterdam

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel jaarplan:

Bekijk het jaarplan voor 2017

Verslaglegging:

Bekijk het sociaal jaarverslag 2018
Bekijk de balans van 2018

Bekijk het sociaal jaarverslag 2017
Bekijk de balans van 2017

Bekijk het sociaal jaarverslag 2016
Bekijk de balans van 2016

Bekijk de resultatenrekening 2015
Bekijk het sociaal jaarverslag 2015
Bekijk de balans van 2015

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter: Niels de Jong
  • Secretaris: Corine van Vuren
  • Penningmeester: Christiaan Schuurman
  • Algemeen lid: Dirk Koppenol
  • Algemeen lid: Paul van Rijswijk

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn