Ik ben hulpverlener

Dit vragen we van jou

Bij Present gaat het om waardevolle ontmoetingen. Wij vinden gelijkwaardigheid tussen jouw cliënt en de vrijwilligers belangrijk. We willen ervoor zorgen dat jouw cliënt en de vrijwilligers samen een mooie ervaring hebben. Daarom is ook jouw rol als hulpverlener belangrijk.


Wat verwachten we van jou als hulpverlener?

We willen onze vrijwilligers laten ervaren dat hun vrijwillige inzet op de juiste plek terechtkomt.

Wij verwachten het volgende van jou: 

Vooraf: 

 • Controleer of de Present voorwaarden van toepassing zijn (d.w.z. ontoereikende financiën, netwerk en/of gezondheid 
 • Bespreken van mogelijke inzet van Present met je cliënt

Tijdens het projectbezoek:


 • Aanwezigheid tijdens het projectbezoek bij jouw cliënt thuis
 • Goede afstemming over het programma van de projectdag
 • Bewaken dat de afspraken, uit het projectbezoek, worden nagekomen
 • Samen met cliënt verantwoordelijk voor de materialen
Tijdens het project:

 •  Aanwezig bij de opening van het project
 • Stimuleren dat je cliënt zoveel mogelijk mee te doen
 • Verantwoordelijkheid over je cliënt tijdens het project
Nadien:  

 • Evaluatie van het project met een medewerker van Present
 • Mogelijke inzet van je cliënt via Present bespreken.

Duurzame samenwerking met Present

Vaak gaan we met maatschappelijke organisaties een partnerschap aan. In dat geval kijken we hoe we een duurzame samenwerking vorm kunnen geven. Dat doen we door het maken van onderlinge afspraken, bijvoorbeeld over vaste contactpersonen, wederzijdse verwachtingen en een jaarlijkse evaluatie.

Contact

Benieuwd wat vrijwilligers via Present Rotterdam voor jouw cliënt kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op.