Seminars Present (zater)dag

Presentdagen 2019 – 100% Present- Seminar zaterdag


Ook deze Present-zaterdag is er weer een mooi pallet aan seminars die zowel inhoudelijk als praktisch belangrijke Present thema’s behandelen.
Wacht niet te lang met opgeven want voor sommige workshops is al veel belangstelling:

1: Succesvol relatiebeheer – externe deskundige

Hoe ga je als Present bestuurder persoonlijk en tactisch goed om met alle relaties in jouw netwerk. Wat zijn handige methodes en goede handvatten om te zorgen dat je een relatie op waarde schat en hoe haal je meer waarde uit het netwerk en het persoonlijk contact.

2.Positionering Present: jaarverslag en persbericht schrijven  – Externe deskundige

Het Present jaarverslag is een mooie gelegenheid om aan de juiste personen en organisaties Present te presenteren. Ook de lokale media beidt veel mogelijkheden om via het Jaarverslag Present extra in de picture te krijgen. Maar niet iedereen benut zijn jaarverslag altijd even goed terwijl er veel werk in zit. Wat zijn nu de do’s and dont’s en maak je van jouw jaarverslag een aantrekkelijke Present Pitch?

3.Pitchen, Presenteren  en Storytelling- Interne deskundige

Present biedt als geen andere organisatie hele bijzondere verhalen van buiten gewone mensen. Soms hilarisch, vaak ontroerend, altijd inspirerend. Het is echter een kunst om goede verhalen ook goed te vertellen. Waarom weet de een, een zaal te ontroeren en krijgt de ander de gapers op zijn hand. In dit seminar gaan we praktisch in op de kracht van verhalen binnen Present en de kunst om ze goed te vertellen in een echt Present pitch!

4.De vrijwilliger goed voorbereid- externe deskundige

Een belangrijke factor voor een succesvol Present project is de projectvoorbereiding. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de groepenbegeleider. Maar hoe zorg je ervoor dat deze persoon het goede vertelt op het juiste moment. Wat zijn de sleutels voor een goede voorbereiding?

5.Samenwerken met bedrijven – interne deskundige

Bedrijven vormen steeds vaker een belangrijk aandeel in de Present klantenkring. Steeds meer ondernemers willen meer doen met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. In dit seminar delen we ervaringen en handige tips welke mogelijkheden jouw lokale Present heeft voor bedrijven.

6.Positionering Present: Present en nieuwkomers – interne deskundige


Hoewel de maatschappelijke discussie rondom vluchtelingen niet meer dagelijks in het nieuws is, is deze kwetsbare groep belangrijk voor Present. Allereerst omdat hun omstandigheden vaak vragen om een helpende hand of luisterend oor. Daarnaast vormen vluchtelingen op hun beurt vaak een groep die wat wil (terug) doen in de samenleving. Welke kansen liggen er voor Present om in deze win win situatie een waardevolle rol te spelen.

7.Kansrijke concepten (twee toegelicht) rond thema eenzaamheid- externe deskundige


Present is al jaren een belangrijke speler in de strijd tegen eenzaamheid. Daarnaast kenmerkt Present zich door haar innovatieve kracht. Welke nieuwe concepten liggen klaar om de strijd tegen eenzaamheid van een nieuwe impuls te voorzien? Wat zijn de belangrijke feiten en figures omtrent dit groeiende maatschappelijke thema?In dit seminar hoort u er alles over.

8.Present positionering: armoede- externe deskundige


Behalve eenzaamheid is ook armoede een belangrijke maatschappelijke thema waar Present graag tegen in actie komt. Maar armoede kent veel gezichten. Makkelijke antwoorden zijn er genoeg maar makkelijke antwoorden des te minder. Wat zijn de belangrijkste oorzaken? en welke methodes hebben zich bewezen. Wat kunnen we daarvan leren en hoe zetten we Present meer op de kaart bij dit thema? In dit seminar de belangrijkste ontwikkelingen.

9. Ontwikkelingen in het sociaal domein- externe deskundige


De economie draait op volle toeren en de BV Nederland groeit flink. Desalniettemin blijven er in het social domein genoeg uitdagingen over. Behalve de toenemende vergrijzing , de  oplopende zorgkosten en de vraag naar meer mantelzorg zijn er ook veel ontwikkelingen op het gebied van lokale sociale initiatieven en nieuwe wetgeving . Welke trends zijn waar te nemen en welk effect hebben deze op de middellange termijn op het werk van Present? Na dit seminar bent u weer helemaal op de hoogte.

NB; Geef zowel uw eerste en tweede voorkeur door, zodat we u altijd kunnen plaatsen.

Aanmelden