Aanmeldformulier voor een praktische hulpvraag

Er zijn regelmatig groepen die zich via Present in willen zetten. Met dit formulier kunnen hulpverleners een praktische hulpvraag melden die voldoet aan de criteria van Present. Dit houdt voor de hulpontvanger/cliënt in dat deze beschikt over:

  • onvoldoende geld,
  • onvoldoende netwerk en/of
  • onvoldoende gezondheid.

Houd er bij het melden van een project rekening mee dat:

  • de hulpverlener verantwoordelijk is voor de cliënt en (gedeeltelijk) aanwezig dient te zijn tijdens de dag van het project,
  • de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor de hulpvraag (en we het project dan niet uit kunnen voeren);
  • Present de informatie uit de hulpvraag deelt met de groep vrijwilligers die zich gaat inzetten. Besef dus goed welke informatie je deelt.