Informatie voor hulpverleners

Beste hulpverlener,

U wilt een gezin aanmelden voor het Decemberpakket. Hierbij is het belangrijk om de volgende criteria in acht te nemen:

  • Inkomen op of onder het minimum (tot 115% bijstandsuitkering);
  • Woonachtig in Smallingerland;
  • Je hebt toestemming van de betreffende personen;
  • Ook ontvangers die eerder hebben meegedaan kunnen weer aangemeld worden (nieuwe ontvangers krijgen echter voorrang);
  • De samenstellers kunnen de pakketten brengen bij de ontvangers of bij u als hulpverlener. Dit in onderling overleg tussen de samenstellers en hulpverlener;
  • De pakketten worden tussen 11 en 18 december bezorgd.

Let op: er is plaats voor ongeveer 40 ontvangers, dus wees er snel bij! Om deze reden is het belangrijk om in eerste instantie voorzichtig te zijn in de communicatie richting de ontvangende gezinnen. Het aantal daadwerkelijk uitgedeelde pakketten is afhankelijk van het aantal samenstellers. Zijn er minder samenstellers dan hulpaanvragen, dan worden aanvragen op volgorde van binnenkomst aan samenstellers gekoppeld.

Aanmelden

Voor het aanmelden van gezinnen, graag onderstaand formulier invullen.

De uiterste aanmelddatum is 23 november!

Tussen 23 november en 11 december zullen wij een koppeling maken en krijg je via mail te horen welk gezin voor een pakket in aanmerking komt.