FLY4U

Op zaterdag 22 juni organiseert Stichting FLY4U in Drachten wederom een compleet verzorgde dag voor 60 kinderen uit Smallingerland, Opsterland en Achtkarspelen. Ook 60 kinderen uit Zwolle doen mee. Doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar die in gezinnen opgroeien die leven rond het minimum. Ook kinderen die om diverse redenen geen kind kunnen zijn en voor wie dit een unieke ervaring zou zijn, kunnen aangemeld worden. Zij beleven de dag van hun leven met als hoogtepunt meevliegen als copiloot in een echt vliegtuig. Stichting FLY4U werkt daarbij samen met Stichting Present. Voor meer informatie zie www.stichtingfly4u.nl.

Met onderstaand formulier kunnen maatschappelijke organisaties kinderen aanmelden voor deze vliegdag.

Let op:

  • Bij meerdere kinderen uit één gezin die graag willen vliegen: per kind een apart formulier invullen;
  • Aanmelden graag zo snel mogelijk door onderstaand formulier volledig in te vullen;
  • Het aanmelden van een kind geeft geen garantie dat het kind mee kan doen. U ontvangt uiterlijk twee weken voor de vliegdag van ons bericht of een kind geselecteerd is door Stichting FLY4U en Stichting Present;
  • De kinderen hebben voldoende gezondheid om een vlucht te kunnen maken, lichamelijk en emotioneel;
  • Stichting Present communiceert uitsluitend met de hulpverlener over deze dag;
  • FLY4U stuurt de bevestiging rechtstreeks naar de deelnemers;
  • De hulpverlener en ouder/verzorger zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het tijdig vervoer van en naar het vliegveld in Drachten;
  • Per gezin mogen maximaal twee begeleiders/ouders/voogden mee.
  • De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de kinderen op het vliegveld (m.a.w.: er is geen oppas);
  • Bij slecht weer wordt de actie verschoven naar zaterdag 29 juni 2019. Houd de website van Stichting FLY4U of hun FaceBookpagina vlak voor de vliegdag goed in de gaten! Het kan zijn dat op het laatste moment (een dag van tevoren) de vliegdag uitgesteld moet worden vanwege het weer.

Het maximale aantal deelnemers is bereikt.
De aanmelding is daarom gesloten