Aanmeldformulier voor een sociale hulpvraag

Er zijn regelmatig groepen die zich via Present in willen zetten. Met dit formulier kunnen hulpverleners een melding maken van een sociaal project.

Houd bij het melden van een project rekening er mee dat:

  • de hulpverlener de verantwoordelijk is voor de cliënt en (gedeeltelijk) aanwezig dient te zijn tijdens de dag van het project,
  • de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor de hulpvraag (en we het project dan niet uit kunnen voeren).
  • Present de informatie uit de hulpvraag deelt met de groep vrijwilligers die zich gaat inzetten. Besef dus goed welke informatie je deelt.