NIEUW TijdCollecte Burendag 2017 | Aanmelding gestart

22-06-2017

Veel mensen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Door allerlei omstandigheden zoals ziekte of ouderdom, is het voor een groep mensen moeilijk om praktische klussen uit te voeren. Bijvoorbeeld het opknappen van een tuin, het sauzen van een slaapkamer of het leggen van een laminaatvloer. Daarom organiseren Protestantse Kerk De Arke en Present Smallingerland de Tijdcollecte tijdens Burendag 2017 voor inwoners  van De Drait, De Trisken, Himsterhout, Morrapark en Park Suyderwijk. Help met elkaar wijkbewoners op burendag, 23 september, met een klus waar jij goed in bent.

Al vijf jaren zet Present Smallingerland de TijdCollecte-werkvorm in: in plaats van geld wordt er tijd ingezameld. Deze wordt gedaan bij kerken en bedrijven. Zo zijn er vele honderden vrijwilligers geworven, die zich een dag(deel) inzetten voor mensen rondom de armoedegrens.

De werkwijze van de TijdCollecte Burendag in het kort: in de zomer worden wijkbewoners enthousiast gemaakt om hun tijd beschikbaar te stellen op de Burendag van zaterdag 23 september a.s. Vervolgens geven ze via een kaartje of de website van Present aan welke activiteit ze kunnen doen (praktische klussen zoals behangen, tuinklussen etc.. of een sociale activiteit met een specifieke doelgroep). Op basis van de aanmeldingen worden groepen gemaakt. (Voorbeeld: Zo ontstaat bijvoorbeeld een behanggroep, een tuingroep etc.). Na een informatie- en instructiebijeenkomst gaan de groepen aan de slag. De projecten komen, zoals bij alle projecten via Present, tot stand in samenwerking met hulpverleners van maatschappelijke organisaties. Zij dienen de hulpvragen in bij Present en begeleiden de hulpvragers gedurende het project.

Present Smallingerland en Protestantse Kerk De Arke hebben het initiatief genomen voor deze TijdCollecte Burendag en nodigen andere partijen ook uit mee te doen. Daarmee vergroten we het draagvlak in de wijken en daarmee het aantal vrijwilligers.

Op woensdagavond 6 september is de informatiebijeenkomst waar Present Smallingerland de werkwijze toelicht en waar de groepsleden (die samengesteld zijn uit de aanmeldingen) elkaar leren kennen. Buurtbewoners kunnen zich als team of als bestaande groep opgeven (bijv. buren) of individueel waardoor ze worden ingedeeld bij mensen met dezelfde voorkeur. Op landelijke burendag 23 september 2017 worden alle projecten door de groepen in de wijken uitgevoerd.

Aanmelden kan via de website: https://stichtingpresent.nl/smallingerland/burendag/

Het effect:
Het effect is dat er ontmoeting is van mensen uit dezelfde wijk. Praktische klussen worden gedaan voor mensen die dat zelf niet meer kunnen doen. Je doet concreet iets voor de ander.

Dit idee is verkozen tot een van de 10 beste ideeën van Friesland, een actie van Zorgverzekeraar De Friesland.

Meer informatie of als partner mee doen? Neem contact met ons op.