ANBI status

Stichting Present Smallingerland heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Smallingerland

RSIN/Fiscaal nummer: 819017073

Bank: NL87 RABO 0102.160.732

ANBI-status: stichting

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0512 – 543354

E-mailadres: info@presentsmallingerland.nl

Website: www.presentsmallingerland.nl

Postadres: Postbus 387, 9200 AJ Drachten

Bezoekadres: Wij hebben kantoor in het pand van WoonFriesland | De Lange West 126, 9201 CH Drachten.
Van harte welkom, maar maak vooraf een afspraak, we zijn regelmatig afwezig i.v.m. afspraken elders.

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                      Strategisch beleid 2013 – 2015

Verslaglegging:

Download het jaarverslag                       Zie pagina met jaarverslagen

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Jan Dijkstra (voorzitter)
  • Klaas Rozema (secretaris)
  • Jan-Sikko Klinker (penningmeester)
  • Mattanja van Broekhoven

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn