Zet je in via Present

“1+1=MEER” Gezelschapstrajecten voor hulpverlening

Je geeft begeleiding aan een cliënt die kampt met gevoelens van eenzaamheid en jij verwacht dat hij/zij geholpen is met langdurige koppeling aan een vrijwilliger(sduo). Jouw cliënt en onze vrijwilliger(s) kunnen gezellige dingen met elkaar ondernemen zoals samen een kop koffie samen drinken één keer per week, of één keer in de twee weken een wandeling maken, boodschappen doen, of iets anders ondernemen.

Present heeft contact met vrijwilligers(duo’s) in Soest die ruimte hebben om met eenzame mensen op te trekken.

Criteria voor aanmelding van jouw cliënt zijn: 

 • Je cliënt heeft onvoldoende mogelijkheden om zelf de nodige ondersteuning te realiseren. Denk hierbij aan onvoldoende geld, netwerk en/of gezondheid. 
 • De inzet van een vrijwilliger is een meerwaarde voor het hulpverlenings- of zorgtraject en je verwacht dat deze inzet een stukje eenzaamheid op zal oplossen.
 • Jouw cliënt staat open voor contact met een vrijwilliger. 
 • In de praktijk gaan hulpverlener, Presentmedewerker, vrijwilliger en cliënt een samenspel aan. Daarin breng jij als hulpverlener niet alleen het contact tot stand, maar ondersteun jijt dit contact ook in het hulpverleningstraject. Gedurende een jaar ben je betrokken bij de match.  

 Wie zijn vrijwilliger?

Bij Present melden vrijwilligers, alleen of in duo, zich aan die een hart hebben voor hun medemens. Ze willen graag iets voor een ander betekenen door een deel van hun tijd en talenten te delen. Onze vrijwilligers hebben een uitgebreide intake gehad, beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag. Indien nodig is contact geweest met referenties. Het aanbod van de vrijwilligers is voor Present het vertrekpunt. Dat betekent dat zij kiezen hoe en wanneer ze het contact vormgeven.

Wanneer je een hulpvraag hebt ingediend en er vrijwilligers klaar staan met een passend aanbod, kunnen we aan de hulpvraag voldoen.

Wat kun je van Present verwachten?  

Voorafgaand aan het traject:  

 • Screening en instructie van de vrijwilligers
 • Tot stand brengen van de juiste match
 • Organisatie van en aanwezigheid bij het matchgesprek
 • Contactpersoon tussen jou en de vrijwilliger

Tijdens het traject: 

 • Begeleiding en aanspreekpunt van de vrijwilliger
 • Organisatie van de tussenevaluatie
 • Contactpersoon tussen jou en vrijwilliger
 • Verantwoordelijk voor vrijwilliger tijdens het traject

Na het traject:  

 • Organisatie van de eindevaluatie van de match, waarin de effecten en de samenwerking besproken worden   
 • Maken van vervolgafspraken (eventueel)

Wat Present van jou als hulpverlener verwacht  

 Voorafgaand aan het traject:  

 • (telefonisch) Kennismakingsgesprek als we voor het eerst samenwerken
 • Duurzame samenwerking: als het wederzijds bevalt kunnen we een duurzame samenwerking aangaan.   
 • Aanwezigheid en gespreksleider tijdens het matchgesprek 

Tijdens het traject:  

 • Aanspreekpunt voor jouw cliënt
 • Bewaken dat de afspraken, gemaakt tijdens het matchgesprek, worden nagekomen 
 • Aanwezigheid en gespreksleider tijdens tussen- en eindevaluatie

We willen onze vrijwilligers laten ervaren dat hun vrijwillige inzet op de juiste plek terechtkomt en het beoogde resultaat oplevert. Heel terecht zijn vrijwilligers op dit gebied heel kritisch. Vooraf bespreken we daarom graag hoe het traject onderdeel is van een breder plan en daarin ook een toegevoegde waarde heeft.

We zien uit naar een prettige en betekenisvolle samenwerking!  

Neem  contact  met  ons op voor een kennismaking of meld direct je hulpvraag hier.