Toelaten van mensen in je huis is wennen. Ze komen schoonmaken en zien je persoonlijke spullen.”

05-06-2019

Henk* is een man van 60 jaar. Hij heeft gezondheidsproblemen: longfalen en na een ongeluk heeft hij blijvend last van zijn ribben. Voor het werk is hij afgekeurd en hij zit nu dag in dag uit thuis. Z’n hobby modelbouwen vindt hij fantastisch, maar daarvoor heeft hij geen financiële middelen.
In het huis van Henk staan twee kooien met vogels. “Die vogels geven mij gezelligheid”, aldus Henk. Henk mist de gezelligheid van mensen om zich heen, maar naar het winkelcentrum lopen, iets verderop, kost veel energie. Hij zou wel graag naar zijn zus willen, maar door de financiële problemen die Henk heeft, is de auto weggedaan en een taxi kost geld.
Zijn gebrek aan energie heeft ervoor gezorgd dat Henk steeds minder toekwam aan het schoonhouden van zijn huis. Zijn hulpverlener stelde voor om hulp te vragen bij Present. In eerste instantie wilde Henk dit niet want “het toelaten van mensen in je huis is wennen. Ze komen schoonmaken en zien je persoonlijke spullen”. Na wat afwegingen besloot Henk toch om de hulp aan te vragen en zich te laten helpen.
De stap werd gezet en er kwam een groep vrijwilligers die zijn huis lekker schoonmaakte en wat was Henk blij. Zijn huis was weer schoon. De stap om daarna huishoudelijke hulp aan te vragen was nu niet zo groot meer. Henk: ‘zonder de vrijwilligers weet ik niet of ik deze stap had gezet.’

De brug die Present slaat tussen mensen die wat willen betekenen voor een ander en de mensen die even een steuntje kunnen gebruiken heeft Henk goed gedaan: ”Ik ben de dames die hier zijn wezen schoonmaken nog steeds dankbaar!”.
*de naam Henk is gefingeerd