Ook in de coronacrisis zijn wij Present

17-03-2020

Maatregelen 
Wij ontkomen er ook niet aan: de maatregelen rondom het Coronavirus.  
Tot en met 6 april geldt het volgende:  
Praktische en sociale projecten: wij zetten in ieder geval geen groepen vrijwilligers in en alle afspraken, projecten en projectbezoeken tot en met 6 april komen te vervallen! Projecten na deze datum worden onder voorbehoud gepland.   
Gezinstrajecten Gezin in de Buurt/ Homies/ Samen Oplopen: de matchgesprekken, die gepland staan, kunnen digitaal plaatsvinden. Wanneer een gesprek al gepland is, nemen wij contact met je op. Nieuwe matches worden door ons voorbereid en kunnen mogelijk digitaal tot stand gebracht worden. 
Voor de lopende matches adviseren wij de RIVM richtlijnen te volgen.                                         
  
Initiatieven 
Voor ons allen zijn het onwerkelijke en zorgelijke tijden. Gelukkig zien we veel mooie initiatieven ontstaan waarbij mensen omzien naar elkaar. Prachtig om te zien en bij aan te sluiten!  
Als Present dragen we graag bij op een manier die aanvullend is op deze initiatieven, zoals we dit altijd al doen. We denken aan cliënten van hulpverleners die niet zo makkelijk toegang hebben tot hulp, door wat voor reden dan ook, maar die dit wel hard nodig hebben. We hebben een zeer uitgebreid netwerk aan vrijwilligers die ervaring heeft met deze doelgroep en komen ook graag in contact met groepen nieuwe vrijwilligers die actief willen zijn voor hun dorpsgenoten. Present wil deze groepen stimuleren om zich de komende periode te verbinden aan één of meerdere echt kwetsbare mensen in de buurt.   
  
Match 
De vrijwilligers koppelen we als Present graag aan hulpbehoevenden. We gaan voor digitale ontmoetingen in de vorm van: een appje, een telefoongesprek, skypegesprek e.d. Ook aanbod voor bijvoorbeeld: een hond uitlaten, boodschappen doen, bloemetje brengen, ramen lappen (buiten) is welkomWe hopen dat deze ‘aangepaste’ ontmoetingen leiden tot meer ontmoetingen na afloop van deze crisis. 
Aanmelden  

Wil je helpen als groep vrijwilligers, meld je dan aan via https://forms.gle/DeJqqSStaBnUEjnC9. 
 
Heb je als hulpverlener een hulpvraag, meld deze aan via https://forms.gle/tvsAXQdemztfMcYYA 

Contact  
Wij werken voorlopig vanuit huis en zijn het beste bereikbaar via info@presentsoest.nl. 

 En voor alles geldt: pas goed op jezelf zodat er je voor die ander kunt zijn!