Diaconale DoeDag

15-10-2020

Op zaterdag 10 oktober was er gelukkig weer een DDD (diaconale doedag) in Soest. Zo’n 40 vrijwilligers waren op deze dag aan de slag voor een dorpsgenoot die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook met de maatregelen van het RIVM erbij, was het goed mogelijk om met elkaar tuinen op te knappen, schuur op te ruimen, kozijnen te schilderen, slaapkamers op te ruimen, keukens schoon te maken en kon de tuin van Vosseveld ook aangepakt worden. Wat fijn dat er weer zoveel mensen waren die iets wilde doen voor een ander!
Dank aan deze vrijwilligers!