‘Door de samenwerking hebben onze kinderen zich extra ontwikkeld’

31-10-2020

Dankzij het project “Homies” kan het ene gezin zich voor langere tijd inzetten voor een ander gezin dat daar behoefte aan heeft. Myrthe bijvoorbeeld vangt één keer in de twee weken na schooltijd Susanne, de dochter van Margreet, op.

Regelmatig vragen hulpverleners aan Stichting Present om gezinnen te helpen met het uitbreiden of steunen van hun netwerk. Dit kan door een kind uit een kwetsbaar gezin af en toe op te vangen, door een gezin te laten mee-eten of een jongere een rustige huiswerkplek te bieden. Deze vrijwillige, duurzame gezinsinzet duurt één jaar. Omdat dit zo goed mogelijk aansluit op het gezinsleven kost het de gezinnen weinig tijd en is het laagdrempelig. Na dat jaar kan het contact tussen de gezinnen worden afgesloten of zonder begeleiding worden voortgezet.

Meer aandacht
Door depressieve klachten had de oudste zoon (10) van Margreet veel zorg en aandacht nodig. Met als gevolg dat haar jongste dochter (6) soms op het tweede plan kwam. ‘Om haar toch voldoende aandacht te geven, adviseerde het jeugdteam mij om hem een paar uurtjes per week te laten meedraaien in een vrijwillig gezin. Daardoor kon ikzelf meer aandacht aan mijn oudste zoon geven.’ Margreet stond daar niet meteen voor open: ‘Het jeugdteam noemde stichting Present en het initiatief ‘Homies’. Tijdens een intakegesprek gaf ik mijn wensen aan. Ik was tegelijkertijd sceptisch en nieuwsgierig. Na een half jaar op de wachtlijst werd ik gekoppeld aan Myrthe. Dat was in de zomer van 2017.

Geloof
Myrthe had van de school van haar kinderen een flyer van stichting Present meegenomen. ‘Met name het project ‘Homies’ sprak mij aan. Wij voelen ons gezegende mensen, hebben een eigen zaak en het geluk lacht ons toe. Maar ook al hebben wij een druk leven, vanuit ons geloof vinden we het belangrijk dat we niet alleen ontvangen, maar ook kunnen uitdelen.’ Myrthe nam contact op met stichting Present. ‘Tijdens het intakegesprek gaf ik aan dat wij graag een gezin wilden helpen hoe vaak en hoe intensief ik één of meer kinderen wilde opvangen.’ Binnen twee weken was er een match en hoorde zij over de hulpvraag van Margreet.

Klik
Tijdens hun kennismaking spraken Margreet en Myrthe onder andere over hun gezinssituatie, over wat ze wel en niet prettig vonden en hun ideeën en verwachtingen. Myrthe: ‘Ik vind het belangrijk dat je dezelfde normen, waarden en doelen voor ogen hebt. In ons gesprek klikte het meteen en we hebben meteen afspraken gemaakt over de invulling, frequentie en dergelijke.’ Ook de klik tussen de kinderen was er direct. Bij de eerste ontmoeting zei Susanne: ‘Mam, je hebt een goed adres gevonden, ze hebben mooi speelgoed.’ Van tevoren had Myrthe haar kinderen, toen 11, 9 en 5, goed voorbereid op hun nieuwe speelkameraadje. ‘Natuurlijk moesten ze wennen. In het begin speelden ze liever met hun eigen vriendjes en dan ging ik met Susanne spelletjes doen of naar de speeltuin. Kinderen willen niet altijd wat jij wilt, het moet geen dwang zijn.’ Groot voordeel is dat de scholen van de kinderen naast elkaar staan, dus kunnen ze samen fietsen naar het huis van Myrthe.

Geleerd verder te kijken
Door het meedraaien in het gezin van Myrthe heeft Susanne geleerd om verder te kijken. Margreet: ‘Susanne heeft een enorme fantasie, leeft vaak in haar eigen wereldje, en kwam maar weinig buiten. Dankzij de inzet van Myrthe speelt zij veel vaker buiten, zoals in de speeltuin of in de hut van haar zoons. Zij staat nu meer met beide benen op de grond en geniet daar enorm van.’ Myrthe vindt het mooi om te zien hoe soepel haar kinderen wisten te schakelen. ‘Zo gaf mijn middelste zoon zijn Sinterklaascadeautje aan Susanne met de mededeling dat Sinterklaas iets verkeerds bij hem had afgeleverd. Door onze samenwerking hebben mijn eigen kinderen zich extra ontwikkeld. Het is verrijkend voor kinderen, als ze met andere, tegenovergestelde kinderen omgaan.’ Door de extra ruimte en tijd die Margreet kreeg, is ook het contact met haar oudste zoon verbeterd. Nu hij 12 is, gaat hij wel meer zijn eigen gang, maar dat geeft mij meer tijd om zelf leuke dingen te doen.’ Tijdens het eerst jaar was er regelmatig contact met stichting Present, waarna de officiële samenwerking werd afgerond en geëvalueerd. ‘Maar het loopt zó goed dat we gewoon doorgaan,’ zeggen Myrthe en Margreet.