Inspiratie- en informatie avond

13-12-2021

Op 25 januari 2022 organiseert stichting Present Soest, samen met De Rading Pleegzorg, Timon, Youké en de gezinshuizen van Amerpoort en Yura een inspiratie- en informatieavond. 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over pleegzorg, initiatieven in de buurt om kinderen en ouders te ondersteunen, en eenzame volwassenen uit hun isolatie te halen.  Dat pleegouderschap, gezinsondersteuner zijn of een luisterend oor bieden alleen is weggelegd voor (opvoedings)experts, is een misverstand, en dat ervaar je op deze avond.

 Op deze avond is er informatie over Homies, een laagdrempelige ondersteuning van gezinnen met stress, maar ook over de diverse vormen van pleegzorg, zoals tijdelijke pleegzorg, weekendpleegzorg etc. De coördinator van gezelschapstrajecten in Soest is eveneens aanwezig. Zij zal een toelichting geven op de trajecten die ingezet worden om eenzaamheid te bestrijden.   

De avond wordt geopend door wethouder van Aalst van de gemeente Soest, daarna is er een korte presentatie over het werk van de diverse organisaties. Dan is er ruim gelegenheid om samen met de medewerkers van de organisaties in gesprek te gaan over de mogelijkheden die er voor u zijn. Ook zijn er “homies” en pleegouders aanwezig die u graag vertellen over hun ervaringen.  

De avond is een online bijeenkomst en start om 19.45 uur. Aanmelden is noodzakelijk!

Dat kan via dit opgave formulier.