Hulpvraag melden

Als professional kun je een hulpvraag melden als je denkt dat de inzet van een groep vrijwilligers een meerwaarde heeft voor het hulpverlenings- of zorgtraject van je cliënt(en).

Present zet groepen vrijwilligers een dag of dagdeel in rondom een praktische of een sociale hulpvraag. Deze vragen kun je melden met de formulieren voor praktische en sociale hulpvragen.
Ook kunnen vrijwilligers praktische of sociale ondersteuning bieden binnen duurzaam contact met je cliënt. Deze behoefte kun je melden via het formulier Hulpvraag Gezin in de Buurt.

Criteria zijn:

  • Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
  • Je cliënt is bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen.
  • Ontmoeting (tussen cliënt en vrijwilliger) is wezenlijk onderdeel van het project.

Meld je praktische hulpvraag

Meld je sociale hulpvraag

Wilt u een hulpvraag melden voor gezinsondersteuning?
Meld je hulpvraag gezinsondersteuning

Lees eerst meer over hoe Present werkt voor hulpverleners