Aanmeldformulier voor een sociale hulpaanvraag

Er zijn regelmatig groepen die zich via Present in willen zetten. Met dit formulier kunt u een melding maken van een sociaal project. Houd bij het melden van een hulpvraag er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor de hulpvraag (en we het project dan niet uit kunnen voeren).