Zet je in via Present

Homies 

Dinsdag 4 juni 2024 infoavond in Amersfoort! Deze avond wordt samen met andere organisaties georganiseerd. Lees hier meer informatie.

‘Iedereen een Homie‘. Als we het maar vaak genoeg zeggen, wordt het vanzelfsprekend: iedereen kan een Homie zijn en iedereen kan een Homie gebruiken. Gezien worden, erkend worden in wie je bent, in wat je kunt en wat je droomt, dat wil toch iedereen? Dus dat gun je iedereen! Iedereen kan een Homie zijn: je hoeft geen professional of superouder te zijn om er voor een ander te kunnen zijn. Als je maar ruimte hebt in je hart en enige rust in je dagelijkse ritme.

Niet iedere ouder is op elk moment in staat zijn of haar kind te ondersteunen in alle basisbehoeften. Maar niemand hoeft er alleen voor te staan. Er zijn meer ouders en kinderen om je heen! Present verbindt in Soest, Bunschoten en Amersfoort gezinnen op effectieve wijze.

Als gezin een ander gezin helpen?  

Dat kan. Word dan ook een Homie! Homies zijn volwassenen die zich met hun eigen gezinssituatie verbinden aan een gezin waar steun en/of netwerk nodig is. Homies zijn kinderen die vertrouwen op elkaar en bij elkaar terechtkunnen. Homies zijn ouders die optrekken met andere ouders om aan de behoeften van hun kind te kunnen voldoen.

Werkwijze en begeleiding 

Er wordt gekeken naar hoe jij je, in je bestaande gezinsritme en volle agenda, kunt inzetten voor een ander gezin dat ondersteuning nodig heeft. Voorbeelden kunnen zijn: samen eten, af en toe een kop koffie, een kind af en toe opvangen, een kind ophalen van school of een huiswerkplek bieden aan een van de kinderen. Vaak gaat het om kleine vormen van hulp waarmee gezinnen enorm geholpen worden, zonder dat er meteen zwaardere hulpverlening nodig is.

  • Samen met Present breng je tijdens een verkennend gesprek in kaart wat jullie als gezin te bieden hebben en wat bij jullie past. Dit gesprek vindt plaats bij jullie thuis. We vragen een Verklaring Omtrent Gedrag voor jullie aan en de Gedragscode Grensoverschrijdend Gedrag wordt ondertekend.
  • In overleg met een betrokken hulpverlener koppelen we jullie aan een ander gezin dat hier behoefte aan heeft.
  • Als alle partijen ervoor openstaan, wordt er een matchgesprek gepland. Bij dit gesprek zijn een medewerker van Present en de betrokken hulpverlener van het andere gezin ook aanwezig. Jullie maken kennis met het andere gezin, afspraken worden gemaakt en verwachtingen uitgesproken. Jullie hoeven niet gelijk in dit gesprek aan te geven of jullie het contact aan willen gaan. Dat kan in de week erna. Het is belangrijk dat het klikt tussen de gezinnen.
  • Als het een match is, worden gegevens uitgewisseld en trekken jullie voor een jaar met het andere gezin op. Er volgt een tussenevaluatie na een aantal maanden, evenals een eindevaluatie na een jaar.
  • Present begeleidt jullie in het hele traject en biedt afbakening en ondersteuning. De hulpverlener van het hulpontvangende gezin blijft ook betrokken tijdens het hele traject. Na een jaar stopt de begeleiding vanuit Present. Na de eindevaluatie hopen we dat het contact tussen jullie en het andere gezin vanzelfsprekend is geworden. Jullie inzet gaat nadrukkelijk niet om vervanging van de bestaande hulpverlening.

Homies in de praktijk

Bekijk het filmpje over hoe Esther en Gaby en hun kinderen hun match ervaren.

Lees hier over hoe moeder Myrthe het ervaart om Homie te zijn.

En lees hier het verhaal van de koppeling tussen Tanja en Henk en het gezin van Zoë.

Wil je meer informatie, vrijblijvend een gesprek of je aanmelden als gezin?