Gezin

Wil je ontdekken wat jullie als gezin voor een ander kunnen betekenen? Wij slaan graag een brug tussen jullie aanbod en iemand in jullie omgeving die daar mee geholpen is. 
Van voorbereiding tot evaluatie worden jullie begeleid door Present.
Gezinnen die deelnemen ervaren via Present zo een spannend en zinvol avontuur, dat hen als gezin dichter bij elkaar brengt! Dat hebben we van verschillende gezinnen vernomen.

Mogelijkheden voor gezinnen

  • Praktische projectenbijvoorbeeld helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.
  • Sociale projectenbijvoorbeeld bakken voor dak- en thuislozen, koffiedrinken of wandelen met eenzame ouderen, rolstoel pimpen.
  • HomiesJe biedt als gezin vriendschappelijke ondersteuning aan een gezin in periode van zorg. Je trekt een jaar samen op. Voorbeelden: je biedt een speelplek aan een kind, je biedt een huiswerkplek aan een jongere, je eet samen met het andere gezin, je gaat samen naar de buurtspeeltuin.
  • Raamtekenen: spelletjes doen, schrijven, tekenen met eenzame mensen. Toch samen, alleen een raam ertussen.
  • Thanks & Giving Away: Je brengt een lichtpuntje in de donkere maanden door een bezoekje of een pakket te brengen bij mensen die dit kunnen gebruiken.
  • Zomerpakkettenactie:  (alleen voor de zomervakantie) Je stelt een pakket samen en bezorgt dit bij een gezin die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

    Weet je niet welk project of traject je moet kiezen? We komen graag bij jullie langs om jullie mogelijkheden te ontdekken. We brengen dan jullie wensen en ideeën in kaartDe keuze van een project vindt plaats na inventarisatie van de unieke talenten en mogelijkheden van jullie als gezin. We gaan daarbij uit van jullie aanbod en beschikbaarheid. Activiteiten worden zo uitgekozen dat ieder gezinslid kan deelnemen. Wil je vrijblijvend een gesprek? Mail ons dan. 

    N.B. het zorgvuldig organiseren van projecten kost tijd en daarom ook geld. Aan gezinnen vragen wij geen bijdrage, hoewel eengiftwel gewaardeerd wordt.