Gezin

Als gezin

Met je gezin present zijn

Wil je ontdekken wat jullie als gezin voor een ander kunnen betekenen? Wij slaan graag een brug tussen jullie aanbod en iemand die daar mee geholpen is. Dit kan voor een langere periode zijn, of gewoon voor één dag of dagdeel.
We bieden je een gezinsgesprek aan om te verkennen wat voor jullie gezin een geschikte manier is om jullie aanbod op de juiste plek in te zetten.
Present heeft hiervoor een speciale methode ontwikkeld. We bespreken op een interactieve manier, gericht op de verschillende leeftijden binnen het gezin, jullie wensen en ideeën. Het biedt ouders een praktisch handvat om kinderen te laten ervaren wat het betekent om om te zien naar de naaste in eigen wijk of stad. Waarden als ‘geven’, ‘klaarstaan voor een ander’ en ‘verantwoordelijkheid nemen’ komen spelenderwijs aan bod.
Gezinnen die deelnemen ervaren via Present zo een spannend en zinvol avontuur, dat hen als gezin dichter bij elkaar brengt! Dat hebben we van verschillende gezinnen vernomen.

Organiseert en begeleidt

Van voorbereiding tot evaluatie worden jullie begeleid door een speciaal daarvoor getrainde Present medewerker. De keuze van een project vindt plaats na inventarisatie van de unieke talenten en mogelijkheden van jullie als gezin. Hierbij is uitgebreid aandacht voor de rol van ieder gezinslid. Activiteiten worden zo uitgekozen dat ieder gezinslid dat wil kan deelnemen.

Wat kan Present voor jullie gezin organiseren?

De volgende mogelijkheden zijn denkbaar.

Thanks & Giving away.  Meer informatie lees je hier.

Projecten voor een dag(deel):

  • Praktische projecten: bijvoorbeeld helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.
  • Sociale projecten: bijvoorbeeld koken/bakken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag (high tea, spelletjesmiddag, creatieve middag) voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, koffiedrinken of wandelen met eenzame ouderen, rolstoel pimpen.

Homies, projecten voor een periode. Kijk hier voor meer informatie.