Vooraankondiging Doe Dag 21 april a.s.

14-02-2018

“We hebben het leuk gehad met elkaar. Je leert elkaar nog eens op een andere manier kennen.
En ja, je houdt er een goed gevoel aan over: we hebben wat neer gezet.”
(Uitspraak deelnemer laatste Doe Dag)

Op zaterdag 21 april is er weer een Diaconale Doe Dag (DDD). Op deze dag, een initiatief van de PGS samen met Stichting Present Soest, geven Soesters een paar uur van hun tijd om iets te doen voor dorpsgenoten die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid en/of sociaal isolement. De ander ontmoeten, staat hierbij centraal. Zet de datum alvast in je agenda.

Je kunt je nu al digitaal aanmelden via www.presentsoest.nl/diaconaledoedag
Kies op het aanmeldformulier zelf welke hulp of bijdrage je wilt en kunt geven.
Op zondag 11, 18 en 23 maart zijn er in veel Soester kerken ook papieren aanmeldformulieren beschikbaar.

Na aanmelding ontvangen alle deelnemers begin april aanvullende informatie over het sociale of praktische project dat ze gaan doen.
Bekijk het verslag van de DDD van oktober 2017.