Onze partners

We organiseren onze vrijwilligersprojecten samen met veel partners in en buiten Soest! Bij ieder project en iedere activiteit is een hulpverleningsorganisatie betrokken zoals bijvoorbeeld Lyvore, GGZ Centraal en Welzin.

Daarnaast hebben we nauwe banden met verschillende fondsen.

Ook werken we samen met Gemeente Soest en woningbouwcorporaties als De Alliantie en Portaal Eemland.
Ook met de Soester kerken werken we nauw samen.

Bedrijven
En last but nog least mogen we nog een aantal bedrijven tot partner van Present rekenen.

Ze ondersteunen het werk van Present door middel van mensen of middelen.
Samen geven we vorm aan de toenemende betrokkenheid van Soester burgers op elkaar!