Team en Bestuur

Stichting Present Soest bestaat uit een kantoorteam, een bestuur en een team met vaste en incidentele vrijwilligers.

MEDEWERKERS

Marijke de Jongste, coördinator van Present Soest.

Werkdagen zijn over het algemeen op dinsdag, woensdag en donderdag.

 

 

Present Soest werkt veel samen met Present Amersfoort. Op de volgende foto ziet u het gehele team.

 

 

 

 

 

V.l.n.r.:  Marin (Samen Oplopen), Arjanne (gezinnen Leusden), Marijke (projecten Soest), Hilda (projecten Amersfoort) en Wiljon (gezinnen Amersfoort en Soest)

 

 

BESTUUR

20150622_200945Peter van Duinen, voorzitter
Henny van Silfhout, secretaris
Arnoud Meeder, penningmeester
Patrick Donath, algemeen bestuurslid

Zij zijn in een adviserende en ondersteunende rol betrokken bij de organisatie van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd en er is geen onkostenvergoeding en geen ‘niet-bovenmatig vacatiegeld’.
Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn.