Team en Bestuur

Stichting Present Soest bestaat uit een kantoorteam, een bestuur en een team met vaste en incidentele vrijwilligers.

MEDEWERKERS

Marijke de Jongste is per 1 oktober 2018 begonnen als maatschappelijk netwerker bij Present Soest. De naamsbekendheid van Present Soest bij groepen vrijwilligers en Maatschappelijk Opvang behoort tot haar hoofdtaken. Daarbij ook het matchen van de vrijwilligers aan de projectaanvragen.

Haar werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.

 

Vanuit Present Amersfoort is ook Ina van Zwol betrokken.

Ina

Ina van Zwol staat aan de start van Present Amersfoort samen met haar man Harmen van Zwol. Ina ontwikkelde het project ‘Gezin in de buurt’ waar we de K.F. Hein Stimuleringsprijs 2010 voor kregen. Haar verantwoordelijkheden zijn het ontwikkelen en implementeren van nieuwe concepten en beleidsmatige activiteiten. Ina heeft Engels gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is op dinsdag en donderdag op het Present kantoor te vinden.

 

 

Eveline Jonker is in februari 2019 begonnen met een stage bij Present Soest. Ze studeert Social Work, zit in jaar twee en loopt een halfjaar stage. Haar stagedagen zijn de donderdag en vrijdag.

 

 

 

VASTE VRIJWILLIGERS

20131118_203940Stichting Present Soest zou niet kunnen bestaan zonder de hulp en inzet van onze vaste vrijwilligers: Jacqueline Niezink, Hans Guido Rietkerk, Arnoud Meeder, Wim Harrijvan, Wouter Niezink en Maurits Waanders.

Zij begeleiden projecten, ondersteunen bij het onderhouden van de website en het verspreiden van de nieuwsbrief of zijn betrokken bij de werkgroep Present Soest.

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team willen versterken. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@presentsoest.nl of 06 2822 0277.

BESTUUR

20150622_200945Peter van Duinen, voorzitter
Henny van Silfhout, secretaris
Arnoud Meeder, penningmeester
Patrick Donath, algemeen bestuurslid

Zij zijn in een adviserende en ondersteunende rol betrokken bij de organisatie van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd en er is geen onkostenvergoeding en geen ‘niet-bovenmatig vacatiegeld’.
Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn.