Vacatures bestuursleden

21-12-2018

Stichting Present Steenwijkerland is in de afgelopen periode uitgegroeid tot een belangrijke speler in de organisatie van het vrijwilligerswerk in Steenwijkerland. Door middel van de projecten die wij draaien komen wij in contact met heel diverse mensen en situaties. Door deze projecten ontstaan unieke momenten voor de vrijwilligers en de hulpontvangers. In de komende jaren willen we inzetten op verdere kwaliteitsverbetering, stabiliteit en verbreden van contacten met maatschappelijke organisaties en bedrijven binnen Steenwijkerland.

Het bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming, het ontwikkelen en onderhouden van netwerken, zoals met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in Steenwijkerland. Daarnaast onderhoud het bestuur de bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland. We zijn te typeren als een bestuur op afstand dat niet primair verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een secretaris en twee nieuwe bestuursleden (uitbreiding van het bestuur naar 5 leden)

Voor de komende periode zoeken we nieuwe bestuursleden die mee willen bouwen aan de missie van stichting Present Steenwijkerland. We zoeken mensen die affiniteit hebben met en een netwerk in één of meer van de onderliggende domeinen.

 • De sociale kaart van Steenwijkerland en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein
 • Het bedrijvennetwerk in Steenwijkerland, met het accent op Steenwijk
 • Ervaring met netwerkgericht werken
 • Ervaring met sociaal ondernemerschap

Wat verwachten we van je?

 • Dat je achter de visie, werkwijze en christelijke identiteit van Present Steenwijkerland staat
 • Dat je in Steenwijkerland woont
 • Dat je jouw expertise in het (bestuurs)werk van Present inbrengt
 • Dat je ambassadeur van Present wilt zijn in je eigen netwerk
 • Dat je een initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid bent
 • Dat je deelneemt aan de bestuursvergaderingen (ongeveer 10 keer per jaar)

Van een secretaris verwachten we verder nog dat hij/zij

 • inzicht heeft in bestuurlijke en secretariële zaken
 • in staat is om een verslag van de vergaderingen vorm te geven
 • beschikt over goede discussie- en communicatieve vaardigheden
 • in staat is de stichting uit te dragen

Wat bieden we?

 • Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie
 • Een interessante plek om kennis op te doen van wat er allemaal in Steenwijkerland gebeurt
 • Een enthousiast team

Belangstelling?

Heb je belangstelling of wil je meer weten? We gaan graag met je in gesprek. Je kunt contact opnemen met: Henk Boxum (voorzitter Present Steenwijkerland) tel: 06-13346730 of   aanmelden via mail: boxum005@ gmail.com .