Stichting Present en Zonnekamp continueren samenwerking in 2019

06-03-2019

In een tijd van individualisme en steeds drukkere agenda’s blijven er toch maatschappelijke initiatieven recht overeind staan. Een van de organisaties die mensen activeert om zich in te zetten voor de medemens in Steenwijkerland is Stichting Present. Zij breidt haar activiteiten juist elk jaar nog uit. Afgelopen jaar zijn er in Steenwijkerland 138 groepen geweest die zich ingezet hebben voor de kwetsbare mensen. Dit zijn 138 unieke ontmoetingen geweest tussen vrijwilligers van Present en een medemens binnen Steenwijkerland die hiermee geholpen werd.

Na een evaluatie is het jaarlijkse convenant wederom getekend. Vanuit stichting Present Steenwijkerland waren Jessica van Benthem, coördinator en Hans Meijer, penningmeester, vertegenwoordigd. Alice van Aalderen heeft het convenant bekrachtigt vanuit Zonnekamp, onderdeel van Zorgcombinatie Noorderboog. “Present Steenwijkerland is een gewaardeerde samenwerkingspartner voor ons. Via Present kunnen wij de ouderen in Zonnekamp meer bieden op het gebied van welzijn. Dat is waar we in Zonnekamp veel waarde aan hechten.” Aldus Alice van Aalderen, manager van Zonnekamp.
Er zijn al diverse projecten van Present uitgevoerd in Zonnekamp, en met deze hernieuwde samenwerkingsovereenkomst hopen beide partijen dat dit alleen maar zal toenemen. Jessica van Benthem, coördinator : “Met Present hebben wij in 2018 weer meerdere unieke momenten mogen creëren. Het aanbod van de vrijwilligers heeft gevarieerd van lekker een wandeling maken met koffie bij de Hema tot uitjes naar de Orchideeënhoeve en de Intratuin. Ook zijn er diverse groepen jongeren geweest die kniepertjes en pannenkoeken hebben gebakken. Zowel ouderen als jongeren hebben het verschil gemaakt door een paar uur vrij te maken voor de bewoners van Zonnekamp. Allerlei zaken die de medewerkers van Zonnekamp graag zouden doen, maar waar geen tijd voor is. Het mes snijdt aan twee kanten: Zonnekamp steunt Stichting Present met een financiële bijdrage en Present koppelt jaarlijks een aantal groepen vrijwilligers aan een klus/ hulpvraag binnen Zonnekamp.”

Wij zien er naar uit om ook in 2019  met nieuwe groepen  het verschil te kunnen maken voor de bewoners van Zonnekamp!

Op de foto: Alice van Aalderen, Zonnekamp (r)
en Hans Meijer, Present Steenwijkerland (l)